"Die nationale Pflicht für das Mutterland"

Det tyske mindretals økonomiske kollaboration under den tyske besættelse af Danmark

  • Sidsel Maria von Qualen

Resumé

Den 9. april 1940 klokken 04.15 overskred den tyske værnemagt den dansktyske grænse, og den tyske besættelse af Danmark var efter få timer en realitet. Dagen var for store dele af det tyske mindretal i Nordslesvig en glædens dag, da man stadig nærede et stærkt håb om en grænserevision og derfor regnede med, at besættelsen ville bringe en sådan med sig. Mindretallet strømmede ud på gader og stræder i Nordslesvig for med jubelråb og nazihilsen at byde de tyske tropper velkommen som befriere. For at ønsket om en grænserevision kunne opfyldes, måtte mindretallet dog yde sin tørn for moderlandets store kamp, og kimen til det tyske mindretals kollaboration under besættelsen var dermed lagt.

 

Referencer

Becker-Christensen, Henrik: ”Det tyske mindretal i Nordslesvig – Hvor stort var det i 1920’erne og 1930’erne”, Pluk fra forskning i Sønderjylland, 1991 s. 22-28

Becker-Christensen, Henrik: ”Nationale mindretal i det 3. rige i 1930’erne”, Pluk fra forskning i Sønderjylland, 1996 s. 1-7

Becker-Christensen, Henrik: ”Nordschleswig Erwache!!!”, Sønderjyske Årbøger 1998 s. 161-204.

Becker-Christensen, Henrik: ”Nazificeringen af det tyske mindretal i 1933”, Birgitte Herreborg Thomsen m.fl. (red.): Sønderjylland i 1933, Aabenraa, 2010, s. 48-53.

Bohn, Robert: ”Introduktion II”, i Robert Bohn m.fl. (red.): Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-1945, Aabenraa, 2001 s. 42-58.

Danker, Uwe: ”Introduktion I”, i Robert Bohn m.fl. (red.): Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-1945, Aabenraa 2001 s. 9-41.

Christensen, Claus Bundgård m.fl.: Under hagekors og Dannebrog- danskere i Waffen SS 1940-45, 4. udg. København 2005.

Christensen, Claus Bundgård m.fl.: Danmark besat - Krig og hverdag 1940-45, 3. udg. København 2010.

Hansen, Hans Schultz: ”Den anden afstemning”, Pluk fra forskning i Sønderjylland, 1999 s. 1-16

Hansen, Hans Schultz: ”Mindretal og flertal i Nordslesvig omkring 1940”, Robert Bohn m.fl. (red.): Nationale mindretal i dansk- tyske grænseland 1933-1945, Aabenraa, 2001 s. 122-141.

Hvidtfeldt, Johan: Beretning til Folketinget afgivet af den af tinget under 25. oktober 1950 nedsatte kommission i henhold til Grundlovens § 45, XIV: Det tyske mindretal under besættelsen, København 1953.

Hopp, Peter: ”Påskeblæsten 1933 – forløb, reaktioner og betydning”, Birgitte Herreborg Thomsen m.fl. (red.): Sønderjylland i 1933, Aabenraa, 2010 s. 29-47.

Jacobsen, Nina: ”Tysk nazistisk ungdomsarbejde i Nordslesvig 1933-45”, Sønderjyske Årbøger 1996, s. 195-222.

Kaarsted, Tage: ”Det tyske mindretal i Nordslesvig”, Historie, 1991, s. 115-128.

Kristensen, Henrik Skov: ”Besættelsens sidste år og befrielsen, interneringerne og retsopgøret”, Hans Schultz Hansen m.fl. (red.): Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, Aabenraa, 2003, s. 138-170.

Kristensen, Henrik Skov: ”Mellem Hitler og hjemstavn - Folkegruppefører Jens Møller”, John T. Lauridsen (red.): Over stregen – under besættelsen, 2007 s. 582-608.

Kristensen, Henrik Skov: Straffelejren. Fårhus, landssvigerne og retsopgøret, 1. udg., København 2011.

Kühn, Jørgen: ”Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-1945 – en forskningsoversigt”, Robert Bohn m.fl. (red.): Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-1945, Aabenraa 2001, s. 59-101.

Lammers, Karl Christian: ”Den danske modstandsbevægelse og det tyske mindretal i Sønderjylland”, Robert Bohn m.fl. (red.): Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-1945, Aabenraa 2001, s. 169-180.

Lorek, Sabine: Rechtsabrechnung – Retsopgør –Politische Säuberung nach dem Zweiten Weltkrieg in Nordschleswig, 1. udg. Kiel 1998.

Lorek, Sabine: ”Retsopgøret med det tyske mindretal i Danmark efter 1945”, Robert Bohn m.fl. (red.): Nationale mindretal i det dansk-tyske grænseland 1933-1945, Aabenraa 2001, s. 197-209.

Lubowitz, Frank: ”Det tyske mindretal”, Hans Schultz Hansen m.fl. (red.): Sønderjylland under krig og besættelse 1940-1945, Aabenraa 2003, s. 57-76.

Noack, Johan Peter: Det tyske mindretal i Nordslesvig under besættelsen, 1. udg., København 1975.

Riese, Ingrid: ”Die deutsche Volksgruppe in Nordschleswig 1933-1945 – Einstellungen zur Grenze”, Schriften der Heimatkundlichen Arbeitsgemeinschaft für Nordschleswig, 1995 s. 34-107.

Tamm, Ditlev: Retsopgøret under besættelsen (Bind 1 og 2), 3 udg. København 1997.

Werther, Steffen: Dänische Freiwillige in der Waffen-SS, 1. udg. Berlin 2004.

Publiceret
2019-01-23
Citation/Eksport
von Qualen, S. M. (2019). "Die nationale Pflicht für das Mutterland". Sønderjydske Årbøger, 128(1), 39-62. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112177
Sektion
Artikler