Skibsreder Jacob Bendixen fra Stolliggård

  • Mikkel Leth Jespersen

Resumé

Gennem et langt liv som kaptajn og skibsreder opbyggede Jacob Bendixen et af det danske monarkis største rederier. Han var blandt de første danske kaptajner, der sejlede på Rio de Janeiro i 1820’erne, hvorefter han gik i land på sin hjemegn og fik bygget det ene store skib efter det andet. Samtidige iagttagere beskriver ham som en sympatisk mand, der vandt folk for sig, hvor han kom frem i det ellers forholdsvis barske søfartsmiljø. Han var svoger til alle tiders største Aabenraa-matador, Jørgen Bruhn, som han livet igennem stod i et tæt forretningsmæssigt og personligt forhold til. I 1858 døde Jørgen Bruhn, og ved samme tid tog det kun Jacob Bendixen nogle få fejlslagne investeringer at sætte sit store rederi over styr med omfattende konsekvenser for hele familien til følge.

 

Referencer

Hans Bruhns erindringer, Lildholdt, Claus og Karen Harder (red.), Aabenraa 2008. ”Hans Bruhns erindringer – et supplement”, Mikkel Leth Jespersen (udg.): Historier fra Bybakken, 2014, s. 56-65.

Hansen, Hans Schultz: Hjemmetyskheden i Nordslesvig 1840-1867 – den slesvig-holstenske bevægelse, 2 bd. Aabenraa 2005.

Holdt, Jes M.: Gårde og Slægter i Løjt sogn, Aabenraa 1982. Holm-Petersen, F.: Under sejl i fjernøstlige farvande, Norderstedt 1975.

Holten, Birgitte og Michael Sterll: P.W. Lund og knokkelhulerne i Lagoa Santa, København 2010.

Japsen, Gottlieb: ”Åbenrå bys økonomiske historie 1850-64”, Sønderjyske Årbøger, 1935 og 1943.

Japsen, Gottlieb: Den nationale udvikling i Åbenrå 1800-1850, Tønder 1961.

Jespersen, Mikkel Leth: „Apenrade-Hamburg-Rio de Janeiro. Mit Kolonisten und Soldaten über den Atlantik in den 1820er Jahren“, in: Aus der Mitte des Landes. Klaus-Joachim Lorenzen-Schmidt zum 65. Geburtstag, Detlev Kraack og Martin Rheinheimer (red.), Neumünster/Hamburg 2013a, s. 275-290.

Jespersen, Mikkel Leth: Kaptajner og kolonier. Sejlskibstidens oversøiske Aabenraasøfart, Aabenraa 2014.

Kamphövener, Morten: Borgerskaber i Åbenrå 1686-1867, bd. I-II, Aabenraa 1974.

Kier, H.F.: ”Rulle over Linieskibet PRINDS CHRISTIAN FREDERIKs Besætning under Kampen ved Sjællands Odde den 22. marts 1808”, Tidsskrift for Søvæsen, 1958, s. 130-176.

Kirkebladet for Løjt Sogn, nr. 2 – februar/marts 1981 – 2. årg.

Larsen, Rolf: ”Jørgen Bruhn – matadoren fra Strågård”. Det gamle Løjt IV, 1981, s. 104-143.

Larsen, Rolf: Hvorhen? Aabenraa-skibenes sejlads på verdenshavene, Aabenraa 2015.

Lassen, Hans Friedrich: Aabenraa Sømandskasse af 1839, Aabenraa 1983.

Løjt Sogns Historie, Hans H. Worsøe (red.), Aabenraa 1988.

Mercantil-Calender for det danske Monarchie 1858.

Mørkegaard, Ole m.fl.: ”Jørgen Bruhn, søfart og søfolk fra Åbenrå 1781-1857”, Nordslesvigske Museer, nr. 9, 1982, s. 133-167.

Mørkegaard, Ole: Søen, slægten og hjemstavnen. En undersøgelse af livsformer på åbenråegnen 1700-1900, København 1993.

Nielsen, Erik Møller: Fra Klamp til Konstruktion. Fra håndværk til ingeniørkunst i Aabenraa’s sejlskibsbyggeri ca. 1800-1880, Aabenraa 2000.

Rasmussen, Carsten Porskrog: ”Løjt – et maritimt miljø”, i: Søfart selvfølgelig! Festskrift i anledning af Aabenraa Museums 125-års jubilæum, Mikkel Leth Jespersen (red.), Aabenraa 2012, s. 29-67.

Schlaikier, Hans og Mads Michelsen: Aabenraa Søfarts Historie, Aabenraa 1929.

Schäffer, Georg Antoine: Brasilien als Unabhängiges Reich in Historischer, Mercantilischer und Politischer Beziehungen, Geschildert vom Ritter von Schäffer Dr. Major der Brasilischen Ehrengarde etc. etc. etc., Altona 1824.

Åbenrå Bys Historie, 3 bind, Aabenraa 1961-74.

Publiceret
2019-01-23
Citation/Eksport
Jespersen, M. (2019). Skibsreder Jacob Bendixen fra Stolliggård. Sønderjydske Årbøger, 128(1), 7-38. https://doi.org/10.7146/soenderjydskeaarboeger.v128i1.112174
Sektion
Artikler