Skåltalernes tid er forbi - om Michael Ignatieff og moderne menneskeretskultur

  • Frederik Thuesen Pedersen

Resumé

Artiklen analyserer menneske¬rettighedernes stigende indflydelse på international politisk på baggrund af Michael Ignatieffs bog Human Rights as Politics and Idolatry fra 2001. Afsættet er Richard Rortys diagnose af en global menneskeretskultur i det moderne, der har gjort diskussioner om menneskerettighedernes fundament og berettigelse forældede i lyset af deres indiskutable indflydelse. Spørgsmålet er, om menneskerettighedernes indflydelse kan risikere at undergrave sig selv, ved at de gøres til genstand for en quasi-religiøs tro, der åbner nye muligheder for magtmisbrug.
Citation/Eksport
Pedersen, F. (1). Skåltalernes tid er forbi - om Michael Ignatieff og moderne menneskeretskultur. Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (37), 155-168. https://doi.org/10.7146/sl.v0i37.393
Sektion
Intermezzo