Charles Taylor (1931-)

Authors

  • Ruth Abbey

DOI:

https://doi.org/10.7146/sl.v0i49.382

Keywords:

Taylors liv og værk, Sources of the Self, Modern Social Imaginaries, frigjort frihed, naturen som kilde, engageret, legemliggjort viden, den figurative epistemologi

Abstract

Et grundrids over Taylors liv og værk indtil nu under inddragelse af bl.a. Sources of the Self: The Making of the Modern Identity fra 1989. Ruth Abbey skitserer hovedtrækkene og -problematikkerne i dette værk samt i Taylors seneste bog Modern Social Ima¬ginaries fra 2004, der fortsat beskæftiger sig med den bekymring for det særligt etiske eller normative træk ved den moderne eksistens, som også kommer til udtryk i Sources. Hermed præsenteres en række tilbagevendende temaer i Taylors tænkning, bl.a. det moderne selvs begreb om ’frigjort frihed’, forestillingen om ’naturen som kilde’ og forestillingen om ’engageret, legemliggjort viden’. Samtidig redegør Abbey for Taylors kritik af hhv. atomismen – der for ham er et andet udtryk for individualisme – og af den såkaldte ’figurative epistemo¬logi’, hvor viden opfattes som det menneskelige subjekts forestilling om en uafhængig virkelighed. Subjektet distanceres derved fra den omkringliggende verden, idet signifikansen af både kroppen og betydningen af den praktiske omgang med verden ifølge Taylor på væsentlige områder negligeres.

Downloads

How to Cite

Abbey, R. (2007). Charles Taylor (1931-). Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie, (49), 15–24. https://doi.org/10.7146/sl.v0i49.382