Call for Papers Slagmark #87: Lorraine Daston og ny videnskabshistorie

2022-05-09

I Slagmark  #87 vil vi udfolde, konkretisere og kontekstualisere de tematikker, begreber og teorier, som Lorraine Dastons forfatterskab har og kan give anledning til. Vi ønsker både bidrag, der præsenterer nye studier med inspiration fra Dastons forfatterskab, samt bidrag, der kontekstualiserer forfatterskabets tematikker, teorier og begreber i relation til nuværende og tidligere idé- og videnskabshistorie.

Daston er blevet en af de mest toneangivende videnskabs- og idéhistorikere i vores tid. I dag finder man en lang række videnskabs- og idéhistoriske studier, der relaterer til de tematikker, begreber, metoder og teorier, som Daston har været med til at udbrede siden 90’erne. I dette nummer af Slagmark  ønsker vi derfor at vise potentialet og idérigdommen i Dastons forfatterskab.

Bidragene kan behandle men er på ingen måde begrænsede til følgende spørgsmål og tematikker:

  • Hvordan er idéer om objektivitet, sandhed, natur og virkelighed blevet konstrueret, legitimeret og mobiliseret gennem historien, og hvorfor? Hvilken indflydelse har sådanne idéer haft for eksempelvis videnspraksisser og samfundsformer?

  • Hvilken betydning har arkiver, instrumenter og objekter haft i etableringen af viden? Hvordan og hvorfor er de blevet konstrueret og legitimeret?

  • Hvem har været vidensaktører, og hvilken betydning har etableringen og legitimeringen af videnskabelige personaer haft gennem historien?

  • Hvilke forestillinger om historie ligger til grund for Dastons forfatterskab, og hvordan relaterer hun sig til nuværende og tidligere idé- og videnskabshistoriske studier?

 

Deadline for indsendelse af abstract er 15. juli 2022. Deadline for artikler er 1. november 2022. Nummeret er planlagt til at udkomme i maj 2023. Potentielle bidragsydere er velkomne til at kontakte redaktionen med spørgsmål og idéer. Skriv en mail til slagmark@cas.au.dk eller kontakt temaredaktørerne: Ludvig Goldschmidt Pedersen (lgp@cas.au.dk), Thomas Erslev (idete@cas.au.dk) og Valdemar Nielsen Pold (vnp@cc.au.dk).