Nr. 19: Den svære beslutning: en antologi om beslutninger om anbringelse af børn og unge - hvornår, hvorfor og hvordan?

					Se Nr. 19: Den svære beslutning: en antologi om beslutninger om anbringelse af børn og unge - hvornår, hvorfor og hvordan?

Beslutninger om at anbringe et barn uden for hjemmet eller ej er nogle af de kommunale beslutninger, som har de allerstørste konsekvenser. Både her og nu og på længere sigt. Og både for barnet, forældre og netværk – og for samfundet. Derfor er der brug for at vide noget mere om, hvordan beslutningerne træffes. Hvilke forhold spiller ind, hvilken vægt tillægges de? Af hvem, hvordan og hvorfor? Det er denne form for viden, denne antologi giver indblik i.

Publiceret: 2017-09-01

Hele nummeret

Artikler