Den svære beslutning: en antologi om beslutninger om anbringelse af børn og unge - hvornår, hvorfor og hvordan?

Forfattere

  • Idamarie Leth Svendsen Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Tea Torbenfeldt Bengtsson Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Frank Ebsen Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Ejrnæs Mette Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Gørtz Mette Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Laura Louise Laugesen Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Gry Malling Loehr Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Sussie Nielsen Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Tove Holmgaard Sørensen Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Sarah Thiele Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde

Resumé

Beslutninger om at anbringe et barn uden for hjemmet eller ej

er nogle af de kommunale beslutninger, som har de allerstørste

konsekvenser. Både her og nu og på længere sigt. Og både

for barnet, forældre og netværk – og for samfundet. Derfor er

der brug for at vide noget mere om, hvordan beslutningerne

træffes. Hvilke forhold spiller ind, hvilken vægt tillægges de?

Af hvem, hvordan og hvorfor? Det er denne form for viden,

denne antologi giver indblik i.

Forfatterbiografi

Idamarie Leth Svendsen, Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde

Redaktør

Publiceret

2017-09-01

Citation/Eksport

Svendsen, I. L., Bengtsson, T. T., Ebsen, F., Mette, E., Mette, G., Laugesen, L. L., Loehr, G. M., Nielsen, S., Sørensen, T. H., & Thiele, S. (2017). Den svære beslutning: en antologi om beslutninger om anbringelse af børn og unge - hvornår, hvorfor og hvordan?. Skriftserien Socialt Arbejde, (19). Hentet fra https://tidsskrift.dk/skriftseriensocialtarbejde/article/view/96915