Nyeste nummer

Nr. 19: Den svære beslutning: en antologi om beslutninger om anbringelse af børn og unge - hvornår, hvorfor og hvordan?
					Se Nr. 19: Den svære beslutning: en antologi om beslutninger om anbringelse af børn og unge - hvornår, hvorfor og hvordan?

Beslutninger om at anbringe et barn uden for hjemmet eller ej er nogle af de kommunale beslutninger, som har de allerstørste konsekvenser. Både her og nu og på længere sigt. Og både for barnet, forældre og netværk – og for samfundet. Derfor er der brug for at vide noget mere om, hvordan beslutningerne træffes. Hvilke forhold spiller ind, hvilken vægt tillægges de? Af hvem, hvordan og hvorfor? Det er denne form for viden, denne antologi giver indblik i.

Publiceret: 2017-09-01

Hele nummeret

Artikler

Se alle numre

Skriftserien fra Institut for Socialt Arbejde rummer arbejdspapirer og afrapporteringer fra empiriske projekter. Det rummer forskningsresultater, som vi finder vigtige at videreformidle,og som kan finde anvendelse på forskellige dele af vores uddannelse.

Publikationerne afspejler, at den forskning, som praktiseres på instituttet altid bygger på undersøgelser af, hvordan socialrådgiveres praksis folder sig ud. Der arbejdes i hvert projekt med forståelser og teorier om disse praksisser, og det er vores mål at udvikle og øge indsigter i socialt arbejde, og dermed kvalificere praksis samt grundlaget for uddannelsen af socialarbejdere.

Intentionen er derved at forbinde forskningsbaseret indsigt i praksis med uddannelse på såvel bachelor- som kandidatniveau.