Arkiver

 • Den svære beslutning: en antologi om beslutninger om anbringelse af børn og unge - hvornår, hvorfor og hvordan?
  Nr. 19

  Beslutninger om at anbringe et barn uden for hjemmet eller ej er nogle af de kommunale beslutninger, som har de allerstørste konsekvenser. Både her og nu og på længere sigt. Og både for barnet, forældre og netværk – og for samfundet. Derfor er der brug for at vide noget mere om, hvordan beslutningerne træffes. Hvilke forhold spiller ind, hvilken vægt tillægges de? Af hvem, hvordan og hvorfor? Det er denne form for viden, denne antologi giver indblik i.

 • Ressourceblikket - skriftlighed og dialog om indstilling til ressourceforløb
  Nr. 18

  Denne rapport er udarbejdet på baggrund af en delundersøgelse i forskningsprojektet "Beslutningsprocesser og faglige roller i rehabiliteringsteam". Rapporten sætter fokus på beslutningskæden frem mod et ressourceforløb og analyserer, hvordan ressourcer konstrueres i det skriftlige materiale og i rehabiliteringsteamenes samtaler med borgeren. De teoretiske tilgange tager afsæt i socialfaglige principper om systematisk sagsarbejde og samtaleanalytiske perspektiver på rehabiliteringsteamenes dialog med borgeren. Rapporten er baseret på empiri indsamlet fra to kommunale rehabiliteringsteams i perioden marts 2014 til januar 2015.

  Rapporten indkredser en række dilemmaer og udfordringer, som kan være relevante at diskutere for praktikere og ledere, der arbejder i eller med rehabiliteringsteam og ressourceforløb. Derudover retter rapporten sig mod studerende ved såvel grunduddannelse som efter- og videreuddannelse, som har interesse for den beskæftigelsesrettede indsats og rehabliteringsteamenes arbejde.