Nr. 18: Ressourceblikket - skriftlighed og dialog om indstilling til ressourceforløb

					Se Nr. 18: Ressourceblikket - skriftlighed og dialog om indstilling til ressourceforløb

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af en delundersøgelse i forskningsprojektet "Beslutningsprocesser og faglige roller i rehabiliteringsteam". Rapporten sætter fokus på beslutningskæden frem mod et ressourceforløb og analyserer, hvordan ressourcer konstrueres i det skriftlige materiale og i rehabiliteringsteamenes samtaler med borgeren. De teoretiske tilgange tager afsæt i socialfaglige principper om systematisk sagsarbejde og samtaleanalytiske perspektiver på rehabiliteringsteamenes dialog med borgeren. Rapporten er baseret på empiri indsamlet fra to kommunale rehabiliteringsteams i perioden marts 2014 til januar 2015.

Rapporten indkredser en række dilemmaer og udfordringer, som kan være relevante at diskutere for praktikere og ledere, der arbejder i eller med rehabiliteringsteam og ressourceforløb. Derudover retter rapporten sig mod studerende ved såvel grunduddannelse som efter- og videreuddannelse, som har interesse for den beskæftigelsesrettede indsats og rehabliteringsteamenes arbejde.

Publiceret: 2016-12-01

Artikler