Ressourceblikket: skriftlighed og dialog om indstilling til ressourceforløb

Forfattere

  • Bonfils S. Inge Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Mass Albert Staack Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde
  • Peter Bernhard Jorde Professionshøjskolen Metropol, Frederiksberg. Institut for Socialt Arbejde

Resumé

Denne rapport er udarbejdet på baggrund af en delundersøgelse i forskningsprojektet ”Beslutningsprocesser og faglige roller i rehabiliteringsteam”. Rapporten sætter fokus på beslutningskæden frem mod et ressourceforløb og analyserer, hvordan ressourcer konstrueres i det skriftlige materiale og i rehabiliteringsteamenes samtaler med borgeren. De teoretiske tilgange tager afsæt i socialfaglige principper om systematisk sagsarbejde og samtaleanalytiske perspektiver på rehabiliteringsteamenes dialog med borgeren.

Rapporten er baseret på empiri indsamlet fra to kommunale rehabiliteringsteams i perioden marts 2014 til januar 2015.

Rapporten indkredser en række dilemmaer og udfordringer, som kan være relevante at diskutere for praktikere og ledere, der arbejder i eller med rehabiliteringsteam og ressourceforløb. Derudover retter rapporten sig mod studerende ved såvel grunduddannelse som efter- og videreuddannelse, som har interesse for den beskæftigelsesrettede indsats og rehabiliteringsteamenes arbejde.

Downloads

Publiceret

2017-09-01

Citation/Eksport

Inge, B. S., Staack, M. A., & Jorde, P. B. (2017). Ressourceblikket: skriftlighed og dialog om indstilling til ressourceforløb. Skriftserien Socialt Arbejde, (18). Hentet fra https://tidsskrift.dk/skriftseriensocialtarbejde/article/view/96913