En undersøgende og problemorienteret historieundervisning

Forfattere

  • Jens Pietras Professionshøjskolen Absalon

Nøgleord:

Didaktik, FFM

Resumé

Et traditionelt vidensorienteret historiedidaktisk fagsyn har længe været - og er stadig i nogen grad - det dominerende og mest udbredte. Men faget historie, historieundervisning og læring, er andet og mere end et fortidsstudium med kanoniserede vidensområder. I artiklen udfoldes et mere kompetenceorienteret alternativ, som skal aktivere og motivere eleverne med henblik på at styrke og kvalificere deres historiske kompetencer.

Referencer

st Century Learning Skills, EMU Danmarks Læringsportal, anv. d. 12/3 2008, https://www.emu.dk/modul/21st-century-learning-skills

Bruner, J.S. Vergangenheit und Gegenwart als narrative Konstruktionen i Straub, J. (Hersg.)., Erzählung, Identität und historisches Bewusstsein. Baden-Baden: Suhrkamp, 1998.

Cooper, H. History 5-11: A guide for Teachers, Abingdon: Routledge, 2012.

Counsell, C. Looking through a Josephine-Butlershapped window: focusing pupil´s thinking on historical significance, i Teaching History, no. 114, 2004.

Fælles mål 2009 i historie, faghæfte 4, bilag 1, kanonlisten side 10, 2009.

EMU Danmarks Læringsportal, Historie, anv. 15/3 2018, https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/historie

Kildebank – til emnet dansk kolonihistorie, HistorieLab, anv. 15/3 2018, https://historielab.dk/til-undervisningen/kildebank/

Knudsen, H. E. og Poulsen, J. Aa. Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen. HistorieLab, 2016, https://historielab.dk/wp-content/uploads/2016/01/Rapport-Historiefaget-i-fokus-dokumentationsindsatsen-endelig-version.pdf

Körber, Andreas, Meyer-Hamme. J. Historical Thinking, Competencies and Their Measurement: Challenges and Approaches, i Ercikan, K. and Seixas, P. New Directions in assessing Historical Thinking. New York: Routledge, 2015.

Lund, E. Historiedidaktikk. En håndbok for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget, 2016.

Qvortrup, L. Det vidende samfund, Unge Pædagogers serie nr. 73, København, Unge Pædagogers forlag, 2004.

Seixas, P. and Morton, T. The Big Six – Historical Thinking Concepts. Toronto: Nelson, 2013.

The Triumph of Julius Caesar – From HBO Rome, YouTube, anv. 14/3 2009, https://www.youtube.com/watch?v=RGYI1UHK5jM

Triggere – til emnet dansk kolonihistorie, HistorieLab, anv. 15/3 2018, https://historielab.dk/til-undervisningen/kildebank/til-laereren/triggere-til-elever/

Van Sledright, Bruce A. The Challenge of Rethinking History Education. On Practices, Theories, and Policy. New York and London: Routledge, 2011.

Downloads

Publiceret

2018-12-06

Citation/Eksport

Pietras, J. (2018). En undersøgende og problemorienteret historieundervisning. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(2), 79–94. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111381