Køn og seksualitet som emne i historie?

Forfattere

Nøgleord:

Didaktik, Historiebrug, Historisk bevidsthed, FFM

Resumé

Opfattelser og spørgsmål, der knytter sig til køn og seksualitet, er væsentlige for hver enkelt af os og for samfundet som sådan. Forståelser af og holdninger til dette emne er påvirket af de samfundsmæssige og kulturelle forandringer, der er sket i tidens løb. Dette giver artiklen eksempler på. Den begrunder også, hvorfor aspekter og problemstillinger om køn og seksualitet er et relevant emne i historieundervisningen. Til sidst præsenteres det problemorienterede kildebaserede forløb ”Kærlighed, køn og seksualitet”, der er tilgængelig i HistorieLabs kildebank.

Referencer

Bech, Henning m.fl., Lyst eller Nød? Kvinders og mænds homoseksualitet. Redegørelse for nogle synspunkter og resultater i videnskabelig litteratur. Redegørelse fra kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet, 1986.

Bibelen. Den hellige Skrifts kanoniske Bøger, Det Danske Bibelselskab, København 1992.

Dahl, Karen Margrethe m.fl., ”Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet”, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, 2018.

Duffey, Mrs. E. B., ”Kvinden som Ung Pige, Forloved og Gift. Skrevet af en Kvinde om og til Kvinder (Oversættelse)”, Aktieselskabet. Ørnens bogforlags Ekspedition. København, 1918.

EMU, Historie – Fælles Mål, læseplan og vejledning, https://www.emu.dk/modul/historie-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning

Ferslev, C., Almindelig borgerlig Straffelov af 10. februar 1866, 1867.

Holst, H.V., ”Du er så fucking sexistisk, Niarn!”. Politiken, 13.11. 2004.

Kildebank, ”Kærlighed, køn og seksualitet”, HistorieLab: https://historielab.dk/til-undervisningen/kildebank/koen-og-seksualitet/

Kirkebæk, B., ”Letfærdig og løsagtig – kvindeanstalten Sprogø 1923-1961”, 2005.

Koch, L., ”Racehygiejne i Danmark 1920-56”, Gyldendal, 1996.

Lützen, K. Hvad hjertet begærer. Kvinders kærlighed til kvinder 1825-1985. Tiderne Skifter, 1986.

Mainz, Pernille, ”Puttemiddage skal koste en straf”, Politiken, 06.09. 2018.

Niarn, ”Ryst din…!!”, Årgang 79, Sundsdal, 2004.

Nyegaard, N., ”Homoseksualitetsbegrebet i Danmark”, danmarkshistorien.dk, 2011.

Rigsdagstidende, 1862-63, Folketinget: 4584.

Secher, V.A., ”Kong Christian den femtes Danske Lov af 15. april 1683”, G. E. C. Gads Forlag, København

, bog 6, kapitel 13, stk. 1. Art.

Pedersen, M. B., Prostitutionen og Grundloven, Museum Tusculanum, 2007.

Undervisningsministeriet, Folkeskolens formål, https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Citation/Eksport

Poulsen, J. A., & Sørensen, C. L. (2018). Køn og seksualitet som emne i historie?. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(1), 149–160. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111354