Udvikling af historiekompetencer gennem museumsbesøg

Forfattere

  • Trine Elkjær Madsen Lærerstuderende ved Professionshøjskolen Absalon.
  • Jacob Skeel Villemoes Lærerstuderende ved Professionshøjskolen Absalon.

Nøgleord:

Didaktik, Historiebrug

Resumé

Ifølge HistorieLabs landsdækkende undersøgelse ‘Historiefaget i fokus - dokumentationsindsatsen’ opfattes historiefaget af eleverne som overvejende kedeligt og uvæsentligt. Denne artikel er et bud på, hvordan man ved hjælp af en brugerstyret kompetenceorienteret didaktik kan gøre historieundervisningen mere vedkommende for eleverne, når man samtidig vil arbejde med museumsbesøg som led i åben skole.

Referencer

Ejbye-Ernst, N., Barfod, K. og Bentsen, P. (red.). Udeskoledidaktik – for lærere og pædagoger. Hans Reitzels Forlag. 2017. pp. 15-29.

Gregersen, C og Mikkelsen, S. S. Ingen arme, ingen kager! En Bourdieu-inspireret praksisanalyse af skolens sociale sortering. Unge Pædagoger. 2007.

Jensen, B. E. Et historiedidaktisk overblik, i Binderup, T. og Troelsen, B. (red.). Historiepædagogik. Kvan. 2012, pp. 96-115.

Knudsen, H. E. og Poulsen, J. Aa. Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen. HistorieLab, 2016, https://historielab.dk/wp-content/uploads/2016/01/Rapport-Historiefaget-i-fokus-dokumentationsindsatsen-endelig-version.pdf

Pietras, J. En undersøgende og problemorienteret historieundervisning. HistorieLab, 2018, https://historielab.dk/undersoegende-problemorienteret-historieundervisning/

Pietras, J. og Poulsen, J. Aa. Museet, stedet, genstanden, i Pietras, J. og Poulsen, J. Aa.s Historiedidaktik – mellem teori og praksis. Hans Reitzels forlag. 2016, pp. 251-257.

Poulsen, J. Aa. Historisk bevidsthed, tænkning og kompetencer? HistorieLab, 2015, https://historielab.dk/historisk-bevidsthed-taenkning-og-kompetencer/

Undervisningsministeriet. Historie. Anv. 18. april 2018. https://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/historie

Vassström, L. F. A. (red.). På museeum. Roskilde Universitets Forlag. 1999.

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Citation/Eksport

Madsen, T. E., & Villemoes, J. S. (2018). Udvikling af historiekompetencer gennem museumsbesøg. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(2), 114–119. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111344