Peer feedback i historieundervisningen

Forfattere

Nøgleord:

Didaktik

Resumé

Kan feedback i undervisningen på en meningsfuld måde varetages af eleverne selv? I denne artikel præsenteres en model for peer feedback, som kan anvendes både på mellemtrinnet og i udskolingen. Peer feedback er et særdeles velegnet procesredskab i den projekt- og problembaserede undervisning, hvor den fungerer som et væsentligt supplement til lærerens vurdering af elevernes arbejde.

Referencer

Bager, L., Cafemodellen. Anerkendende feedback i projektgrupper, Dansk Universitetspædagogisk tidsskrift, nr. 6, 2008: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/dut/article/viewFile/5603/4902

Beck, S., Veje til viden – Piagets og Vygotskys læringsteorier i historisk og teoretisk belysning, Frydenlund 2015.

Bjerresgaard, H., Feedback og motivation, Kvan – Tidsskrift for læreruddannelse og skole, nr. 105: Feedback, 36. årgang, 2016, side 7-21.

Bærenholdt, J. & Christensen V., Det ved vi om feedback, Dafolo 2017.

Clement, K., Tip nr. 4: De tre K’er, 21. marts 2011: https://katrinedahlclement.wordpress.com/2011/03/21/tip-nr-4-de-tre-ker/

Larsen, D.G et al., Kan elever arbejde problemorienteret med kilder i historie?, HistorieLab, 2018: https://historielab.dk/til-undervisningen/udgivelser/kan-elever-arbejde-problemorienteret-kilder-historie/

Rienecker, L. og Jørgensen, P. (med bidrag af Lis Hedelund, Signe Hegelund og Christian Kock), Den gode opgave – opgaveskrivning på videregående uddannelser, Frederiksberg, Samfundslitteratur, 2005.

Wedel. N., Peer learning, Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 2017.

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Citation/Eksport

Peters, R. A. (2018). Peer feedback i historieundervisningen. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(2), 107–113. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111341