Skoletjenestefænomen og skole-kultursamarbejde i Danmark

Nøgleord: Den åbne skole

Resumé

Hvad er ’skoletjeneste’ egentlig for en størrelse, og hvem retter den sig mod? Hvorfor har kært barn også mange andre navne som for eksempel formidlingstjeneste, uddannelsestjeneste eller læringsafdeling, og hvordan fungerer det i praksis? Læs mere i artiklen som er det danske bidrag i en nordisk kortlægning af skole-kultursamarbejde. Kortlægningen er en del af et større projekt i samarbejde med NCK – Nordisk Centrum for Kulturarvspædagogik, og projektet er støttet af blandt andre Nordisk Kulturfond.

Referencer

Adriansen, Inge og Hyllested, Trine: Museumsundervisningens historie, Unge pædagoger, Nr. 1-2011

Boritz, Mette: Museumsundervisning, Syddansk Universitetsforlag, 2018

Folkeskoleloven – Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, Kapital 2, § 3, stk. 4, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196651

Jubilæumsskrift Skoletjenesten, Esbjerg Kommune: Esbjerg Skoletjeneste 40 år, 2010

Skoletjenesten, Da omvisning blev til undervisning, nyhedsbrev, 18-09-2017, https://www.skoletjenesten.dk/nyheder/da-omvisning-blev-til-undervisning

Staack, Merete: ”Har du ikke lidt meget fantasi? – Skoletjenesten i Københavnsområdet”, i Dansk Museumspædagogik i 25 År, 1994

Kulturministeriet, Udredning om museernes formidling, 2006, https://kum.dk/uploads/tx_templavoila/Udredning%20om%20museernes%20formidling.pdf

Vestergaard, Poul, Mundtligt interview med Poul Vestergaad, 16.2.2018

Zipsane, Henrik; Fristrup, Tine; Lundborg, Maria Domeij og Grut, Sara: Learning Museum Genbesøgt, HistorieLab, 2017

Publiceret
2018-12-04
Citation/Eksport
Olesen, M. (2018). Skoletjenestefænomen og skole-kultursamarbejde i Danmark. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(1), 95-102. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111338