Historiemisbrug – giver det mening? En diskussionsartikel

Forfattere

Nøgleord:

didaktik, historiebrug

Resumé

Giver det mening at tale om ”historiemisbrug” i en undervisningssammenhæng, eller er misbrug en uklar moralsk motiveret dom, vi fælder over det, vi tager afstand fra? Denne artikel er en redigeret diskussion af dette spørgsmål mellem Rikke Alberg Peters og Peter Brunbech.

Referencer

Bøe, Jan Bjarne & Knutsen, Ketil (2012). Innføring i historiebruk. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Danmarkshistorien.dk, Anders Foghs tale vedrørende Irak, 18. marts 2003, http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/anders-foghs-tale-vedroerende-irak-180303/?no_cache=1 (siden besøgt 4.12.17).

Folkedrab.dk, Kilde: Zions Vises Protokoller, https://folkedrab.dk/kilder/kilde-zions-vises-protokoller samt https://folkedrab.dk/temaer/holocaust-benaegtelse (siderne besøgt 4.12.17).

Folkeskolens Formålsparagraf, Undervisningsministeriet, https://uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-maal-love-og-regler/om-folkeskolen-og-folkeskolens-formaal/folkeskolens-formaal (siden besøgt 4.12.17)

Forenklede Fælles Mål, Historie. Undervisningsministeriets portal, https://www.emu.dk/sites/default/files/Historie%20-%20januar%202016.pdf (siden besøgt 4.12.17).

Færk, Winnie & Petersen og Horn, Jan (2013). Historie i brug – fra historieskabt til historieskabende. Frydenlund.

Karlsson, Klas-Göran & Zander, Ulf (red.) (2004). Historien är nu – En introduktion till historiedidaktiken. Studentlitteratur.

Karlsson, Klas-Göran (2010). Europeiska möten med historien. Bokförlaget Atlantis.

Lov om de gymnasiale uddannelser, Retsinformation, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186027 (siden besøgt 4.12.17).

Ordnet.dk, http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=misbrug&tab=for (siden besøgt 4.12.17)

Vollmond, Christian & Hansen og Mads Aamand (2014). Hvem stod bag? Konspirationsteorier, skjulte magter og alternative forklaringer. Frydenlund.

Warring, Anette (2011). Erindring og historiebrug – Introduktion til et forskningsfelt. Temp – Tidsskrift for Historie, 2011, nr. 2, p. 6-35.

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Citation/Eksport

Brunbech, P. Y., & Peters, R. A. (2018). Historiemisbrug – giver det mening? En diskussionsartikel. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(1), 63–78. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111326