Historie med udeskoledidaktik

Forfattere

  • Marianne Axelsen Leth Læreruddannelsen i Århus, Via-Out

Nøgleord:

Historiebrug

Resumé

Med til udeskole hører gerne oplevelses- og aktivitetsbaseret undervisning. Forfatteren præsenterer nogle centrale begreber fra udeskoledidaktikkens teorier med henblik på at udvide repertoiret i arbejdet med historiefaget i en oplevelses-, aktivitets- og praksisbaseret retning som variation til det vante. Artiklen opsummerer, hvad der i udeskoledidaktikkens optik er godt for bl.a. historielæreren at mestre, når læringsrummet udvides.

Referencer

Byriel-Thygesen, M. Olesen, M. B. (2017): ”Brug dit museum.” Nationalmuseet, https://historielab.dk/nyt-inspirationshaefte-til-museumsbesoeg-paa-egen-haand-med-klassen/

Dysthe, O. (2011): “Museenes særlige læringspotentiale i et dialogisk & flerstemmig perspektiv.” Unge Pædagoger 1-2011.

Ejbye-Ernst, N., Barfod, K., Bentsen, P. (red.) (2017): ”Udeskoledidaktik – for lærere og pædagoger.” Hans Reitzel

Eibye-Ernst, N., Mygind, L., Bentsen, P. (2016): Inspirationsguide til udeskolepraksis, målrettet skoleledere, lærere og pædagoger, http://www.emu.dk/sites/default/files/Inspirationsguide_0.pdf

EMU Danmarks læringsportal, Tema om udeskole og udvikling af udeskolepraksis i grundskolen, http://www.emu.dk/tema/udeskole

Hermansen, H (2011): ”Museumsdidaktik”. Unge Pædagoger 1-2011.

Knudsen, H. og E. Poulsen, J. A. (2015): ”Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen.”, Historielab, https://historielab.dk/til-undervisningen/udgivelser/historiefaget-i-fokus/#wp_lightbox_prettyPhoto/0/

Illeris, H. & Sattrup, (2011): ”Samtidskunst, sanseoplevelser og situationel kompetence.” Unge Pædagoger 1-2011.

Jensen, B. E. (2015): ”Historiebevidsthed – i teori og praksis” foredrag 12.11.2015 på Læreruddannelsen i Århus, www.bernardericjensen.dk

Jordet, A. N. (2010): ”Klasserommet utenfor. Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom.” Cappelen.

Leth, M. A. & Bager, M. (2015): ”Hvad lærte du i Den Gamle By i dag? Ik’ noet’”. Historie og Samfund 1/2015

Leth, M. A. (2014): ”Et udvidet ”tværfagligt” praksisbegreb.” Learning Museum Praksismanual: Samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler 2014. Museum for Samtidskunst 2014.

Pietras, J. og Poulsen, J. A. (2016): ”Historiedidaktik. Mellem teori og praksis.” Hans Reitzels Forlag.

Poulsen, J. A. (2015): ”Historisk bevidsthed, tænkning og kompetencer”, https://historielab.dk/historisk-bevidsthed-taenkning-og-kompetencer/

Seligmann, T. (red.) (2014): “Learning Museum Praksismanual. Samarbejde mellem museer, læreruddannelser og skoler.” Museum for Samtidskunst 2014, http://learningmuseum.dk/archives/2609

Wahlgren, B. og Aarkrog, V. (2013): “Transfer – kompetence i en professional sammenhæng”. Aarhus Universitetsforlag.

Wenger, E. (2004): “Praksisfællesskaber”. Hans Reitzels Forlag.

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Citation/Eksport

Leth, M. A. (2018). Historie med udeskoledidaktik. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(2), 54–62. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111321