6. klasses arbejde med historiebrug

Forfattere

Nøgleord:

Historiebrug

Resumé

Undervisning i historiebrug kan lykkes, når eleverne selv har været historiebrugere ved at konstruere historiske fortællinger med henblik på at få indsigt i fortiden og derpå laver kritiske undersøgelser af andre historiebrugeres fortællinger. Forfatterne foreslår, at historielæreren går induktivt til værks og tager sit udgangspunkt i de læremidler i bredeste forstand, som eleverne har arbejdet med. Læs mere i artiklen.

Referencer

Forenklede Fælles Mål. Historie, 2013, Undervisningsministeriet, http://www.emu.dk/modul/historie-f%C3%A6lles-m%C3%A5l-l%C3%A6seplan-og-vejledning

Hassing, Anders og Vollmond, Christian, 2013, Fra fortid til historie. Historiefagets identitet og metoder.

Historiedysten, 2016, Logbogen, http://www.historiedysten.dk/logbogen/5-6/#

HistorieLab (u.å), Historiebrug, /til-undervisningen/undervisningsforloeb/historiebrug/

Karlsson, Klas-Göran, 1999, Historia som vapen. Historiebruk och Sovjetunionens upplösning 1985-1995.

Kjeldstadli, Knut, 1999/2001, Fortiden er ikke hvad den har været. En indføring i historiefaget.

Nordgren, Kenneth, 2016, How to do things with history: Use of History as a Link Between Historical Consciousness and Historical Culture.

Nyheder TV2, 2017: http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-04-01-loekke-paa-de-vestindiske-oeer-jeg-fik-fortalt-en-forkert-historie

Ohrman Nielsen, May-Brith, 2007, Historiedidaktikk, et allestedsnærværende tema for allestedsnærværende mennesker.

Downloads

Publiceret

2018-12-04

Citation/Eksport

Jensen, M. E., & Østergaard, M. F. (2018). 6. klasses arbejde med historiebrug. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(2), 35–44. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111318