At danne til demokratisk deltagelse – danske skolevalg i et samfundsfagsdidaktisk perspektiv

  • Simon Ege Dahl Kjærsgaard Ansat i HistorieLab
Nøgleord: didaktik

Resumé

Efter gode erfaringer med skolevalg i 2015 og 2017 har Folketingets Præsidium og undervisningsminister Merete Riisager besluttet, at der også fremover vil blive sat penge af til skolevalg for grundskolens 8.-10. klasser. Skolevalgsprojektet er knyttet til faget samfundsfag, og formålene kredser om dannelse til demokratisk deltagelse. Men hvad vil det i den sammenhæng sige at danne? Og hvilken type demokratisk deltagelse fremhæves som værdifuld? Artiklen præsenterer et sprog for diskussion af disse spørgsmål og søger at afdække, hvilken fortolkning af demokratisk dannelse, der er på spil i skolevalgsprojektet.

Publiceret
2018-12-04
Citation/Eksport
Kjærsgaard, S. (2018). At danne til demokratisk deltagelse – danske skolevalg i et samfundsfagsdidaktisk perspektiv. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(1), 11-18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111315