Nærområdet i historieundervisningen – hvorfor og hvordan?

Forfattere

Nøgleord:

den åbne skole, didaktik, historiebrug, historiebevidsthed

Resumé

Fortiden, eller hvad der kan kaldes levet historie, er der ikke længere. Men også på skolen og i dens nærområde har den efterladt sig spor, som er oplagt at bruge i historieundervisningen. At arbejde med disse spor kan give eleverne forståelse for og erfaringer med, at historie er et undersøgende fag, hvor de selv skaber historie. Artiklen begrunder, hvorfor det er tilfældet, og den giver forslag til, hvordan man kan arbejde med nærområdet i historieundervisningen.

Referencer

Arkiv.dk, https://www.arkiv.dk

Bygningskultur Danmarks stilguide, Stilguide og stilblade, http://www.bygningskultur.dk/stilguide

Dixon, L. and Hales, A., Bringing History Alive through Local People and Places. A guide for primary school teachers. Great Britain: Routledge, 2014.

Gerken, S. & Pietras, J., Hvor langt er der at gå fra nutiden til Ærtebøllekulturen? i Unge Pædagoger. 2017, nr. 1. Tema: At bevæge sig og blive bevæget.

Geodatastyrelsen, Historiske kort på nettet, https://hkpn.gst.dk/

Historisk Atlas, https://historiskatlas.dk/

Jordet, A. N., Klasserommet udtenfor. Tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom. Norge: Cappelen Akademisk Forlag, 2010.

Knudsen, H. E. og Poulsen, J. Aa., Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen. Vejle: HistorieLab, 2016, https://historielab.dk/om-centret/projekter/historiefaget-i-folkeskolen-dokumentationsindsatsen/rapporter/#wp_lightbox_prettyPhoto/0/

Krak.dk, https://map.krak.dk/

Mayer, U., Historische Orte als Lernorte i Mayer U. m.fl. (Hrsg.), Handbuch Methoden im Geschichtsunterricht. Germany: Wochenshau Geschichte, 2004.

Mediestream, Det Kgl. Biblioteks mediesamlinger, http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/

Pettersen, J. R., Med fortida i handa. Arbeid med barn og lokalhistorie. Norge: N.W. Damm & Søn, 2003.

Seligmann, T. (red.). Praksismanual. Samarbejde mellem museer, læreruddannelser, skoler. Museet for Samtidskunst, 2014.

Turner-Bisset, R., Creative Teaching history in the Primary Classroom. Great Britain: Routledge, 2005.

Vejledning til Otur-app’en, Otur app, https://historielab.dk/til-undervisningen/otur-app/

Foto: Gamle fotos og kort kan bruges som kilder til kontinuitet og forandring af nærområdet. Fotoet fra 1930 viser hovedgaden, nu Gormsgade, i Jelling.

Downloads

Publiceret

2018-12-03

Citation/Eksport

Poulsen, J. A. (2018). Nærområdet i historieundervisningen – hvorfor og hvordan?. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 5(2), 1–10. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/111309