Historisk bevidsthed, tænkning og kompetencer?

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/rhdt.v2i1.107589

Nøgleord:

FFM, forenklede fælles mål, historie, historiebevidsthed, historiebevidsthedsbegrebet, historisk tænkning, historiske problemstillinger, læreplan, metodekompetencer, indholdskompetencer, historisk bevidsthed

Resumé

Med forenklede Fælles Mål (FFM) søsættes en kompetenceorienteret læreplan, hvor kompetencer forstås som reflekteret og hensigtsmæssigt at kunne anvende tilegnede færdigheder og viden i faget i nye og andre sammenhænge. Historiske tænkning eller refleksion er således en forudsætning for at kunne udvikle kompetencer, men hvad med begrebet ’historiebevidsthed’, der var skolefagets omdrejningspunkt i ifølge læreplanerne Historie 94, Klare Mål 2002 og Fælles Mål 2004, og som i Fælles Mål 2009 blev afløst af ’historisk bevidsthed’? Artiklen giver bud på sammenhænge mellem historisk tænkning, kompetencer og bevidsthed – og der antydes nogle konsekvenser for undervisningen.

Referencer

Jensen, Bernard Eric (1996): Historiebevidsthed og historie – hvad er det? I: Brinckmann, Henning (red.): Historieskabte såvel som historieskabende. 7 historiedidaktiske essays. Gesten: OP-forlag, side 5-18.

Jensen, Bernard Eric (2003): Historie – livsverden og fag. København: Gyldendal.

Jensen, Bernard Eric (2012): Historiebevidsthed – en nøgle til at forstå og forklare historisk-sociale processer, i: Eliasson, Per m.fl. (red): Historiedidaktik i Norden 9. Malmö: Malmö högskola och Högskolan i Halmstad, side 14-34.

Körber, Andreas (2015): Historical consciousness, historical competencies and beyond? Some conceptual development within German history didactic: http://www.pedocs.de/volltexte/2015/10811/pdf/Koerber_2015_Development_German_History_Didactics.pdf

Körber, Andreas; Meyer-Hamme, Johannes (2015). Historical Thinking, Competencies, and Their Mesurement: Cahallenges and Approaches, i: Ercikan, Kadriye; Seixas Peter. New Directions in assessing Historical Thinking. New York: Routledge.

Pietras, Jens & Poulsen, Jens Aage (2011): Historiedidaktik – fra teori til praksis. Gylling: Gyldendal.

Schreiber, Waltraud m.fl. (2006): Historisches Denken. Ein Kompetenz-Strukturmodell. Rossdorf: TZ-Verlag & Print GmbH.

Undervisningsministeriet (2004): Fælles Mål. Faghæfte 4. Historie. Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 3 – 2004. Grundskolen.

Undervisningsministeriet (2006): Rapport fra Udvalget til styrkelse af historie i folkeskole

Undervisningsministeriet (2009): Fælles Mål 2009. Historie. Faghæfte 4. Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 – 2009.

Downloads

Publiceret

2018-08-23

Citation/Eksport

Poulsen, J. A. (2018). Historisk bevidsthed, tænkning og kompetencer?. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 2(1), 26–31. https://doi.org/10.7146/rhdt.v2i1.107589