Samarbejde og faglig progression i historiefaget mellem grundskole og gymnasium

Forfattere

Nøgleord:

Fjern term: didaktik didaktikFjern term: fagdidaktik fagdidaktikFjern term: historie historieFjern term: Historiefaget i fokus Historiefaget i fokusFjern term: Historiefaget i fokus - dokumentationsindsatsen Historiefaget i fokus - dokumentationsindsatsenFjern term: Historieundervisning HistorieundervisningFjern term: kognitiv kognitivFjern term: kognitiv udvikling kognitiv udviklingFjern term: læringsorienteret progressionstænkning læringsorienteret progressionstænkningFjern term: metasystemisk metasystemiskFjern term: progression progressionFjern term: progressionstænkning progressionstænkningFjern term: situativ situativFjern term: skolefag skolefagFjern term: systemisk systemiskFjern term: tænkning tænkningFjern term: udvikling udviklingFjern term: Undervisning UndervisningFjern term: viden videnFjern term: vidensformer vidensformer, historie, didaktik, fagdidaktik, historiefaget i fokus, dokumentationsindsatsen, historieundervisning, kognitiv udvikling, læringsorienteret progressionstænkning, læringsorienteret, metasystemisk, progression, systemisk tænkning, undervisning, historiedidaktik

Resumé

Der ligger i overgangen mellem grundskole og gymnasium et uudnyttet potentiale, hvad angår fagligt samarbejde og didaktisk udveksling mellem historielærere. At det forholder sig således bliver særligt tydeligt, når man fokuserer på spørgsmålet om faglig progression. Artiklen problematiserer, at faglig progression ofte forbindes mere med historiefagets kronologi end med spørgsmålet om elevers kognitive bevægelser mellem vidensniveauer af gradvist stigende kompleksitet.

Referencer

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, kap. 1: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192527.

Christiansen, R., Knudsen, H. E. (2015). Fagdidaktik i historie. Frederiksberg: Frydenlund.

Ebbensgaard, Aa. B., Knudsen, H. E. (2017). Historiefaget på langs af skoleformer – sammenhænge og progression mellem grundskole og gymnasier. Jelling: HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling: http://historielab.dk/til-undervisningen/udgivelser/historie-paa-langs-skoleformer/#wp_lightbox_prettyPhoto/1/

Knudsen, H. E., Poulsen, J. Aa. (2016). Historiefaget i fokus – dokumentationsindsatsen. Jelling: HistorieLab – Nationalt Videncenter for Historie og Kulturarvsformidling: http://historielab.dk/til-undervisningen/udgivelser/historiefaget-i-fokus/#wp_lightbox_prettyPhoto/0/

Knudsen, H. E. (2014). Historiefaget mellem skole og videnskab – en fagdidaktisk udfordring. Odense: Syddansk Universitet.

Lee, P. (2005). Putting Principles into Practice: Understanding History. I Donovan, M. S., Bransford, J. D. (red.), How Students Learn. Washington: The National Academies Press.

Lee, P. (1983). History Teaching and Philosophy of History. History and Theory, vol. 22, nr. 4, pp. 19-49.

Levesque, S. (2009). Thinking Historically. Educating Students for the Twenty-First Century. Toronto: University of Toronto Press.

Lov om gymnasiale uddannelser, kap. 1, § 1: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186027

Lund, E. (2016). Historiedidaktikk. En håndbok for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget.

Qvortrup, L. (2004). Det vidende samfund – mysteriet om viden, læring og dannelse. København: Forlaget Unge Pædagoger.

Downloads

Publiceret

2017-12-31

Citation/Eksport

Knudsen, H. E. (2017). Samarbejde og faglig progression i historiefaget mellem grundskole og gymnasium. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 4(1), 77–83. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/107558