Med pædagogen på tidsrejse

Forfattere

  • Lisbeth Aagaard Lykke Vejle Museerne
  • Maya Frimand Sommer Vejle Museerne

Nøgleord:

historie, historiebrug, børnehavebørn, daginstitution, fortællinger, Grangård, historiefortælling, historiske scenarier, KULT, kult-projektet, kulturarv, museer, museumsbesøg, historieformidling, museumsformidler, museumsoplevelse, pædagogisk arbejde, Story starter, tidsrejse, Vejle museerne, tidsrejsen

Resumé

Hvad skal der til for at gøre børn nysgerrige på lokalhistorien og give dem mod på at høre historier fra fortiden? Hvordan skabes god kulturformidling for børn i alderen 3-6 år? Hvordan kan pædagogiske dagtilbud og museer sammen skabe en ramme, som optimerer børns møde med kulturhistorie? Det kan du læse mere om her.

Artiklen giver et bud på metoder til inddragelse af kulturhistorie i det pædagogiske arbejde, hvor metoderne er afprøvet i et samarbejde mellem pædagoger og museumsformidlere. Pædagogernes ekspertise om børnegrupper og børns udvikling sammen med museumsformidlernes viden om kulturhistorie forenes i et kulturhistorisk tilbud målrettet børn i alderen 3-6 år.

Referencer

Ahlcrona, Mirella Forsberg (2009), Handdockans kommunikativa potential som medierande redskap i förskolan, Göteborg studies in educational sciences.

Andersen, Frans Ø. (2006). Flow og Fordybelse, Hans Reitzels forlag, København

Knudsen, Ann E. (u.å.), Hjerne og motorik – styrk hjernen – brug kroppen, se: http://ann-e-knudsen.dk/uf/80000_89999/80327/c526bd0d7c4bf657faf400202969b490.pdf

KULT-projektet, Sommerfulglemodellen, https://phabsalon.dk/forskning-og-udvikling/paedagogik/bevaegelse-kreativitet-og-aestetik-i-paedagogisk-arbejde/kult-projektet/maal-og-metode

Levin, Cecilia (2008), Creativity in the school context, Lund University.

Thestrup, Klaus m.fl. (2016), Sammen om digital dannelse: Børns digitale dannelse sker i samspil med voksne, Danmarks Evalueringsinstitut, se: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_81277/cf_202/Artikel_om_digital_dannelse.PDF

Pécseli, Benedicta (2017), Børn, kulturarv og museer, HistorieLab: /til-undervisningen/udgivelser/boern-kulturarv-museer

Tanggaard, Lene og Rasmus Birk, Steffen Ernø (2012), Daginstitutionernes betydning for udvikling af børns kreativitet – et forskningsreview, Aalborg Universitet

Downloads

Publiceret

2017-12-31

Citation/Eksport

Lykke, L. A., & Sommer, M. F. (2017). Med pædagogen på tidsrejse. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 4(1), 68–76. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/107552