Tværfaglighed i skolehaven – historie og madkundskab

Forfattere

  • Kirsten Jensen

Nøgleord:

didaktik, historie, historiedidaktik, fra jord til bord, historiske måltider, læring, madkundskab, pædagogik, skolehave, udeskole

Resumé

Formålet med denne artikel er at sætte fokus på skolehaven som læringsrum i et pædagogisk og didaktisk perspektiv med særligt henblik på tværfaglighed mellem historie og madkundskab. Den forsøger at sætte fokus på at tydeliggøre potentialer og udfordringer i skolehaver set i lyset af skolereformen 2014. Hvilke muligheder ligger der i at inddrage kompetence- og læringsmål i skolehaveundervisningen og opøve sammenhængen mellem teori og praksis? Hvilke kvaliteter kan skolehaven bidrage med til elevernes læringsproces mod erhvervede kompetencer i forskellige fag? Hvordan styrkes lærerens rolle som leder af disse processer?

Referencer

Breiting, S. (2011). Udeskole og elevers handlekompetence – hvad kan elever lære i naturen som uddannelse for bæredygtig udvikling? Lokaliseret 1. juni 2016 på http://www.skoven-i-skolen.dk/

Breiting S. og Ruge D. (2007). Inspirationer til ekskursioner. Aarhus: Økologisk Landsforening.

Center for Anvendt Skoleforskning. University College Lillebælt. Lokaliseret 19. okt. 2017, http://ucl.dk/forskning-og-viden/videncentre/anvendt-forskning-i-paedagogik-og-samfund/

Dyg, Pernille Malberg. Wistoft, Karen. Lassen, Mikkel. C. (2016). Haver til Maver. Studie af udbredelse og effekter af kulinarisk skolehaveprogram. DPU. Aarhus Universitet.

Ejbye-Ernst, Niels. Stokholm, Dorte. (2015). Naturliv og udeliv. Uderummet i pædagogisk praksis. Systime.

EMU Danmarks Læringsportal. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Lokaliseret 1. juni 2016 på www.emu.dk og Skolehaver – undervisningsforløb, http://www.emu.dk/modul/skolehaver-undervisningsforl%C3%B8b

Fredens, Kjeld (2006). Når tingene taler til os. Lokaliseret 1. juni 2016 på http://www.skoven-i-skolen.dk/content/n%C3%A5r-tingene-taler-til-os

Hattie, John (2013). Synlig læring – for lærere. Dafolo.

Havemanual. 2015. Udviklet i et samarbejde mellem Madkulturen og University College Lillebælt. Lokaliseret 1. juni 2016 på http://www.emu.dk/modul/havemanual

Historielab.dk, Udgivelser. Rødder, Lokaliseret aug. 2017, http://historielab.dk/til-undervisningen/udgivelser/roedder/

Historielab.dk, Undervisningsforløb. Rødder. Lokaliseret aug. 2017, http://historielab.dk/til-undervisningen/undervisningsforloeb/roedder/

Jordet, Arne Nikolaisen (2010). Klasserommet udenfor. Cappelen. Akademisk Forlag.

Lieberoth, Andreas (2013). Hukommelsessystemer og oplevelseslæring. CURSIV nr. 11, DPU (2013)

Molander, Bengt (1993). Kunnskap i handling. Gøteborg: Daidalos.

Nielsen, Vagn Oluf (2001). Projektarbejdets grundspørgsmål – et bidrag til afklaring. Kroghs Forlag. s. 63

Pettersen, Roar C. (1999). Problembaseret læring. Dafolo Forlag.

Skolenihaven, Havespor i fortiden, tværfaglige undervisningsforløb mellem historie og madkundskab. Lokaliseret 1. juni 2016, http://skolenihaven.dk/?page_id=388

Københavns Universitet, TrygFondens udeskole forskningsprojekt (TEACHOUT). Lokaliseret 1. juni 2016, http://teachout.ku.dk/

Wistoft, Karen et al (2011). Haver til Maver. Et studie af engagement, skolehaver og naturformidling. Institut for Undervisning og Pædagogik. Aarhus Universitet.

Skolehave

Downloads

Publiceret

2017-12-31

Citation/Eksport

Jensen, K. (2017). Tværfaglighed i skolehaven – historie og madkundskab. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 4(1), 58–67. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/107550