Ægte død og ødelæggelse – Minecraft og historiske scenarier

Forfattere

  • Hildegunn Juulsgaard Johannesen UC Syd

Nøgleord:

Den åben skole, historie, historiedidaktik, historiske scenarier, didaktik, fortidsfortolkning, fremtidsforventning, historiebevidsthed, historieundervisning, Minecraft, nutidsforståelse, scenariekompetencer, spildidaktik

Resumé

Byg op og bryd ned. Minecraft tilbyder 3D genererede verdener, hvor der kan bygges, udforskes, samles, skabes og kæmpes. Elever fra Ahlmann-skolen i Sønderborg deltog i et utraditionelt undervisningsforløb om 1864 på Bibliotek Sønderborg, bygget og fortalt gennem Minecraft. Forløbet var et led i at styrke og kvalificere samarbejde og netværk i den åbne skole.

Formålet med denne artikel er at præsentere nogle didaktiske refleksioner over, hvordan man kan arbejde med computerspil i den åbne skole gennem samarbejde på tværs af institutioner.

Artiklen vil først rette fokus mod, hvorfor og hvordan spil kan virke motiverende i Historieundervisningen og bidrage til elevernes scenariekompetencer.

Herefter ser artiklen på, hvordan samspillet mellem kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og skole, kræver indsigt i hinandens virkeligheder men også respekt for at inddrage de forskellige fagligheder på forskellige tidspunkter i løbet af en samarbejdsperiode.

Desuden vil der gennem eksempler fra et praksissamarbejde mellem Biblioteket Sønderborg, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, Ahlmannsskolen, Sønderborg Kommune og UC SYD, blive diskuteret, hvordan et fokus på det motiverende og kreative læringsrum kan være med til at styrke aktiviteter og læreprocesser i den åbne skole.

Referencer

Biesta, G. J. (2009). Læring retur: demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid . København: Forlaget UP - Unge Pædagoger.

Hanghøj, T. (2009). Debatspil i undervisningen - om scenariekompetence, mundtlighed og spildidaktik. I J. B. m.fl., Kompetencer i dansk. København: Gyldendal.

Hanghøj, T. (2012). Spilscenarier i undervisningen – præsentation af en didaktisk model. Læring & Medier (LOM) (9), s. 1-22.

Hanghøj, T. (2014). ”Man kan jo ikke overleve, når man ikke kan dø!” – didaktiske refleksioner over brug af Minecraft i danskfage. Viden om literacy(16).

Jensen, B. E. (1996). Historiebevidsthed og historie – hvad er det? . I H. &. Brinckmann, Historieskabte såvel som historieskabende: 7 historiedidaktiske essays. Gesten: OP-forlaget Aps.

Jessen, C. (2008). Læringsspil og leg. I L. B. Andreasen, B. Meyer, & P. Rattleff, Digitale medier og didaktisk design: Brug, erfaringer og forskning (s. 46-63). København: Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag.

Læringsportal, E. -D. (2017). emu.dk. Hentet fra EMU - Danmarks Læringsportal: http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/historie

Poulsen, J. A. (20. 04 2015). Hvad pokker er historiske scenarier. Hentet fra HistorieLab: http://historielab.dk/hvad-pokker-er-historiske-scenarier/

Downloads

Publiceret

2017-12-31

Citation/Eksport

Johannesen, H. J. (2017). Ægte død og ødelæggelse – Minecraft og historiske scenarier. RADAR - Historiedidaktisk Tidsskrift, 4(1), 34–43. Hentet fra https://tidsskrift.dk/radar/article/view/107543