Politica, Bind 10 (1978 - 1979) - 2

Indholdsfortegnelse

Artikler før 2002

Det franske valg marts 1978: PCF og dets forhold til socialisterne
Ole Bottzauw:
Det franske kommunistpartis langsomme udvikling mod en selvstændig identitet
Gunnar Dybvad Olesen:
Verdenskommunismen efter 1945 - om nogle teoretisk-ideologiske forudsætninger for eurokommunismen
Niels Chr. Sidenius:
Den eurokommunistiske strategiopfattelse vurderet i lyset af den chilenske erfaring 1970-73
Jakob Jørgen Simonsen, Georg Sørensen:
Spaniens kommunistiske Parti 1921-1978; Fra politisk sekt til eurokommunistisk masseparti
Palle Jørgensen:
Politik, sektorer og demokrati
Erik Damgaard:
Peter Neersø: Planlægningsreformer i Østeuropa. 90 sider. Kr. 22,50. Margit Nielsen: Ungarn - økonomi og reform. 212 sider, 117 tabeller, ordforklaring, stikordsregister. Kr. 64,50. Sydjydsk Universitetsforlag, 1978.
Ole Nørgaard:
Santiago Carrillo/ 'Eurokommunismen' og staten^ Indledning, oversættelse og efterskrift af Svendåge Lindhardtsen; København: Rhodes, 1977. 244 sider. Kr. 56.
Svendåge Lindhardtsen:
Omkring et bidrag til analyse af statens klassekarakter
John Martinussen:
Fernando Claudin, Krisen i den kommunistiske verdensbevægelse. Fra Komintern til Kominform. Bd. 2, Århus, 1978. Modtryk. 365 s. (inkl. index og bibliografi til bd. log 2). 75 kr. Fernando Claudin, Eurokommunisme og socialisme, Århus, 1978. Pax Modtryk. 196 s. 45 kr. Kaj Moltke, Eurokommunismen. Historiske forudsætninger, den aktuelle situation og fremtidsperspektivet, København, 1977. Finn Suenson Forlag. 127 s. 38 kr.
Niels Chr. Sidenius:
Sydeuropa-Information, nr. 16-20, Århus, dec. 1977, 8O s., kr. 20, Udgivet af Socialistiske Sydeuropa Grupper v/Leif Ravn, Nørre Allé 39, 2., 8000 Århus C.
Niels Chr. Sidenius:
Ernst Mandel, Kritik des Eurokommunismus. Revolutionare Alternative oder neue Etappe in der Krise des Stalinismus?, Berlin: Verlag Olle & Wolter, 1978. 216 s. DM 12,80.
Georg Sørensen:
16 Års Nordisk Politologi
Erik Rasmussen:
Introduktion
Niels Chr. Sidenius
Om forfatterne:
[Ingen Titel]
Modtagne bøger
[Ingen Titel]
Anmelderordninger
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK