Politica, Bind 22 (1990) - [4]

Indholdsfortegnelse

Artikler før 2002

Sovjetunionens politik over for Østeuropa
Mette Skak
Perceptioner og international politik
Nikolaj Petersen
Svar til Jørn Loftager
Morten Ougaard
Ny udenrigspolitisk tænkning i Sovjetunionen. Indhold, baggrund og perspektiver
Ole Nørgaard
Videnskabelighedskriterier - marxistisk og ikke marxistisk set
Jørn Loftager
Vesteuropæiske reaktioner på sovjetisk udenrigspolitik under Gorbatjov
Knud Erik Jørgensen
American Perceptions of the Soviet Union as a Nuclear Adversary
Christer Jonsson
»Den nye politiske tænkning« - et produkt af udenrigspolitiske eksperter?1
Per Birk Mønsted og Bjarne Rom
Frede P. Jensen, WEU. Den vesteuropæiske Union, København: SNU, 1989, 100 s., kr. 42,00.
Niels Amstrup
Helle Holt, Kvindefag - mandefag. - Tilgangen til de erhvervsgymnasiale uddannelser København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:6, 130 s., kr. 50,00; Helle Holt, Kvindefag - mandefag. 2. del. Arbejdsløshed, beskæftigelse og karriere, København: Socialforskningsinstituttet, Rapport 88:13, 144 s., kr. 60,00.
Lise Togeby
Birte Siim, Ulla Koch, Anna-Birte Ravn og Anette Kolmos, Køn og Videnskab, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1989, 296 sider, kr. 214,00.
Erik Christensen
Bjorn von Sydow, Vågen tilenkammarriksdagen. Demokratisk forfattningspolitik i Sverige 1944-1968, Stockholm: Tidens forlag, 1989, 378 s., Kr. 274,00.
Jørgen Elklit
Rune Premfors, Policy ana lys, Lund: Studentlitteratur, 1989, 190 s.
Anette Borchorst
Morten Egeberg (red.), Institusjonspolitikk og forvaltningsutvikling: Bidrag til en anvendt statsvitenskap, Oslo: TANO A.S., 1989, 240 s., Nkr. 248,00.
Søren Winter
Poul Nyboe Andersen, Det umuliges kunst. Erindringer fra danskpolitik 1968-77, Odense: Odense Universitetsforlag, (led i projektet »Dansk politik under forandring 1989,248 s., kr. 208,00; Carl Otto Brix (red.), Balance ogsamarbejde, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1989,127 s., kr. 190,00; Thorkil Kristensen, Erindringer, Odense: Odense Universitetsforlag, 1989, 108 s., kr. 188,00; Tage Kaarsted, Ove Rode - en politiker ved vejs ende, udgivet af Institut for presseforskning og samtidshistorie, i kommission hos Odense Universitetsforlag, 216 s., kr. 178,00.
Harald Westergård Andersen
Cedric Sandford, Michael Godwin and Peter Hardwick with an appendix by David Administrative and Compliance Costs of Taxation, Bath: Fiscal Publications, 293 s., £ 40 (hardback).
Keld Borup
Ruth Nielsen, EF-arbejdsret > København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1989, 227 s.
Erik Ravn
Johan R Olsen (ed.), Petroleum og politikk. Det repræsentative demokratis møte med oljealderen, Bergen: Tano, 1989, 254 s.
Karen Marie Pagh Nielsen
Tore Grønlie, Statsdrift. Staten som industrieier i Norge 1945-1963, Bergen: TANO, 1989, 432 s., Nkr. 368,00.
Carl-Axel Nielsson og Hans Kryger Larsen, Forbrug og produktion af industrivarer, Odense Universitetsforlag, 1989, 295 s., kr. 268,00 (kr. 198,00 i abonnement).
Niels Chr. Sidenius
Jon Elster, Hva er igjen av Marx?, Oslo: Universitetsforlaget, 1988, 247 s., Nkr. 190,00.
Heine Andersen
Gunnar Thorlund Jepsen, Slagordsdemokratiet. Om konsekvens og inkonsekvens i dansk økonomi og politik, Askov Højskoles Forlag, u.å. (1989), 126 s.
Anders Sannerstedt, Riksdagen och lagstiftningen, Lund: Studentlitteratur, 1989, 79 s.
Erik Damgaard
Abstract
Indledning
Ole Nørgaard
Redaktion
Modtagne bøger
[Ingen Titel]
Om forfatterne
Redaktionelt
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK