Politica, Bind 26 (1994) - 3

Indholdsfortegnelse

Artikler før 2002

Decentralisering og institutionsledelse - strukturændring eller ledelsesreform ?
Paul D. Bartels og Jørgen Poulsen
Offentlige organisationers opgaver1
Torben Beck Jørgensen
Demokratiet og moderne samfunds gensidige afhængighed
Jens Henrik Haahr
Ledelsesreformer på sygehusene: Fra produktivitetsudvalg til afdelingsbudgetter
Thomas Pallesen og Lars Dahl Pedersen
Styring af offentlige organisationer: Er ensrettet eller "skræddersyet" tænkning vejen frem? 1
Hanne Foss Hansen
Strategisk ledelse i den offentlige sektor
Jørgen Grønnegård Christensen
Raino Malnes og Knut Midgaard, Politisk tenkningfra antikken til vår tid, Oslo: Universitetsforlaget, 1993, 345 s. + 30 s. bibliografi og registre.
Curt Sørensen
Peter Duelund, Hvor står vi nu?, Rapport nr. l, Århus: Forlaget Klim, 1994, 111 s.,kr. 150,00. Claus Bøje og Henning Eichberg, Idrættens tredje vej. Om idrætten i kulturpolitikken, Rapport nr. 2, Århus: Forlaget Klim, 1994, 275 s. + Bilag A, B, C og Register (i alt 38 s.), kr. 295,00. Peter Schønning, Ophavsretten mellom kulturpolitik og handelspolitik, Rapport nr. 3, Århus: Forlaget Klim, 129 s. + Bilag: Forslag til Lov om ophavsret, kr. 185,00. Torben Pilegaard Jensen og Mogens Nygaard Christoffersen, Kultur og arbejdsliv, Rapport nr. 4, Århus: Forlaget Klim, 1994, 96 s., kr. 150,00. Jan W. Hansen, Gøsta Knudsen, Nils-Ole Lund, Erik Nygaard, Marius Lyhne-Knudsen, Dansk Arkitektur. Vilkår, muligheder og udfordringer, Rapport nr. 5, Århus: Forlaget Klim, 128 s., kr. 175,00. Peter Duelund, Kunstens vilkår. Om de kulturpolitiske tendenser i Danmark og Europa, København: Akademisk Forlag 1994, 299 s. + Litteratur og Stikordregister (i alt 20 s.), kr. 298,00.
Marit Bakke
Kenneth Nyström, Encounter with Strangers - The Nordic Experience^ København: Lund University Press, 1994, 125 s.
Lise Togeby
Johannes Andersen, Ann-Dorte Christensen, Kamma Langberg, Birte Siim og Lars Torpe med bidrag af Jørgen Goul Andersen og Jens Hoff, Medborgerskab. Demokrati og politisk deltagelse, Herning: Systime, 1993, 285 s.
Palle Svensson
Jan Oskar Engene, Europeisk terrorism: Vold, Stat og Legitimitet, Otta: TANO, 1993, 308 s., Nkr. 248,00.
Mehdi Mozaffari
Peter Nedergaard, Internationale standarder - og deres betydning for virksomheden og samfundet, København: Handelshøjskolens Forlag, Munksgaard, 1994, 124 s., hardcover kr. 198,00.
Torben Bundgaard Pedersen
Jesper Jespersen og Stefan Brendstrup, Grøn Økonomi. En introduktion til miljø-, ressource- og samfundsøkonomi, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994, 160 s.
Jørn Loftager
Dansk Historisk Bibliografi 1970-73 med supplementer til Dansk Historisk rsbibliografi 1967-69. 1-2. Ved Ann R. Welling og Erland Kolding Nielsen. København: Den Danske Historiske Forening og Det Kongelige Bibliotek, 1993, 841 s.
Tove Elklit
Storm Pedersen og Lars Fuglsang, Vore nye naboer. Erhvervs- og samfundsudviklingen i de baltiske lande, Polen og Tjekkiet efter reformprocessen, København: Samfundslitteratur, 1994, 171 s., kr. 130,00.
Karin Hilmer Pedersen
Niels Mygind, Omvæltning i Øst -fra plan til marked, -fra partidiktatur til demokrati, -fra 'socialisme' ti1...?, København: Samfundslitteratur, 1994, 311 s., kr. 225,00.
Karin Hilmer Pedersen
Hans Gammeltoft-Hansen, Jon Andersen, Kaj Larsen og Karsten Loiborg, Forvaltningsret, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1994, 714 s., kr. 775,00.
Jens Peter Christensen
Bogdan Szajkowski, Encyclopedia of Conflicts, Disputes and Flashpoints in Eastern Europe, Russia and the Successor States, Harlow: Longman, 1993, 489 s., £ 85.00.
Mette Skak
Keith Kyle and Joel Peters (ed.), Whither Israel? The Domestic Challenges, Tauris: The Royal Institute of International Affairs & 1.E., 1993, 290 s.
Christian Ilcus
Den jyske Historiker, nr. 67, 1994, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 152 s., Kr. 125,00.
Anette Borchorst
Abstracts
[Ingen Titel]
[Ingen Titel]
Modtagne bøger
Om forfatterne
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK