Politica, Bind 29 (1997) - 1

Indholdsfortegnelse

Artikler før 2002

Er vi ved at vænne „os" til „dem"? Ændringer i danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere, 1993-96
Lise Togeby
Medlemskap og demokrati: Må vi tå passivt medlemskap på alvor?
Per Selle og Kristin Strømsnes
Foreningerne og kommunen
Marius Ibsen
„Det civile samfund". Begreb og organisation, politik og moral1
Torben Hviid Nielsen
Social kapital og foreningernes demokratiske rolle
Peter Gundelach og Lars Torpe
Fordærver pengene foreningerne?
Bjarne Ibsen
Jens Henrik Haahr og Søren Winter, Den regionale arbejdsmarkedspolitik - Planlægning mellem centralisering og decentralisering, Århus: Systime, 1996, xxi+ 201 s., kr. 125,00.
Henning Jørgensen
Nils Arne Sørensen (ed.), European Identities. Cultural Diversity and Integration in Europe since 1700, Odense: Odense University Press, 1996, 270 s., kr. 250,00.
Uffe Østergård
Christensen, Svend Aage og Ole Wæver (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1995, København: Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1996, 736 s., kr. 350.00.
Niels Amstrup
Kurt Klaudi Klausen (red.), Erfaringer med Internationalisering i Amter og Kommuner, Gylling: Odense Universitetsforlag, 1996, 204 s., kr. 200,00.
Søren Winter
Preston King (ed.), Socialism and the Common Good. New Fabian Essays, London: Frank Cass, 1996, 313 s., GBP 18.50.
Palle Svensson
Søren Riishøj, Fra Plan til marked, Skriftserie TKJ, nr. 3, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 1996, 114 s., kr. 120,00.
Ole Nørgaard
Nils Christie, Kriminalitets kontrol som industri. På vej mod Gulag, vestlig sti, Købengavn: Hans Reitzels Forlag, 1996, 221 s., kr. 208,00.
Jens Peter Christenen
Jesper Heldgaard, Tanzania -på vej mod demokrati, København: Mellemfolkeligt Samvirke, 1996, 187 s., kr. 95,00.
Jørgen Elklit
Jens Peter Frølund Thomsen, British Politics and Tråde Unions in the 1980s: Governing Against Pressure, Aldershot: Darmouth Publishing Company, 1996, 279 s., GBP 35.50.
René Bugge Bertramsen
Johan P. Olsen og B. Guy Peters (eds.), Lessons from Experience. Experiental Learning in Administrative Reforms in Eight Democracies, Oslo: Scandinavian University Press, 1996, 341 s,.NOK. 298,00.
Jørgen Grønnegård Christensen
Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og moderne samfundsteori, København: Hans Reitzel, 1996, 646 s., kr. 475,00.
Allan Madsen
Steven Lukes, Professor Caritats forunderlige opdagelser, København: Spektrum, 1996, 303 s., kr. 278,00.
Palle Svensson
Per Stig Møller, Den naturlige orden. Tolv år der flyttede verden, København: Gyldendal, 1996, 342 s., kr. 248,00.
Palle Svensson
Abstracts
Om forfatterne
[Ingen Titel]
Modtagne bøger
[Ingen Titel]
Foreningerne og demokratiet
Peter Gundelach
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK