Politica, Bind 30 (1998) - 1

Indholdsfortegnelse

Artikler før 2002

Danmark i globaliseringsfælden?
Sven Bislev
Handel og velstand: Udviklingslinjer i den internationale varehandel1
Niels Henning Bjørn og Peter Brixen
Om den komparative metode i forvaltningsvidenskaben
Nils Bredsdorff
Globalisering: en kort introduktion
Peter Maskell
Globaliseringsprocessen og danske erhvervspolitiske overvejelser
Peter Maskell
Finansiering og globalisering i historisk belysning
Michael Møller og Niels Christian Nielsen
Ernesto Laclau og Chantal Mouffe, redigeret af Carsten Jensen, Demokrati og Hegemoni, København: Akademisk Forlag, 1997.
Bjarne Fog Corydon
Ann-Dorte Christensen, Anna-Birte Ravn og Iris Rittenhofer (red.), Det kønnede samfund. Forståelser af køn og social forandring, Aalborg: Aalborg Universitetsforlag, 1997, 285 s., kr. 278,00.
Hanne Nexø Jensen
William Outhwaite, Habermas - en kritisk introduktion, København: Hans Reitzel, 1997, 220 s., kr. 250,00.
Allan Madsen
Nils Holtug, Klemens Kappel, Kasper Lippert-Rasmussen, Det retfærdige samfund. Om lighed som ideal i etik og politik, København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1997, 306 s., kr. 248,00.
Søren Flinch Midtgaard
Peter Gundelach, Henning Jørgensen og Kurt Klaudi Klausen (red.), Det lokale: Decentral politik ogforvaltning, Ålborg: Institut for Politik, Økonomi og Forvaltning, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetsforlag, 1997,409 s., kr.321,00.
Søren Winter
David Childs og Richard Popplewell, The STASI. The East German Intelligence and Security Service, London: Macmillan, 1996, 253 s.
Jørgen Grønnegård Christensen
Hugo Gården, Ansvaret der blev væk. Skandalerne i erhvervsliv og politik, København: Børsens Forlag A/S, 1997,314 s., kr. 348,00.
Jens Peter Christensen
Duncan Liefferink og Mikael Skou Andersen (eds.), The Innovation of EU Environmental Policy, København: Scandinavian University Press, 1997, 197 s., kr. 260,00.
Erik Højbjerg
Jørgen Albæk Jensen, Parlamentarismens statsretlige betydning, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2. udg., 1997, 152 s., kr. 295,00.
Jens Peter Christensen
Lars Bille, Partier i forandring. En analyse af danske partiorganisationers udvikling 1960-1995, Odense: Odense Universitetsforlag, 1997, 386 s., kr. 298,00.
Erik Damgaard
Erik Ib Schmidt, Red velfærdsstaten! - et debatoplæg, København: Munksgaard - Rosinante, 1997, 221 s.
Thomas Pallesen
Matti Wiberg (ed.), Trying to Make Democracy Work. The Nordic Parliaments and the European Union, Stockholm: The Bank of Sweden Tercentenary Foundation & Gidlunds Forlag.
Peter Munk Christiansen
Jørgen Elklit og Roger Buch Jensen (red.), Kommunalvalg, Odense: Odense Universitetsforlag 1997, 384 s., kr. 250,00.
Lars Bille
politica
Abstract
Politicas Ph.D.-serie
Om forfatterne
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK