Politica, Bind 31 (1999) - 3

Indholdsfortegnelse

Artikler før 2002

Statslig kontraktstyring
Christian Leth Nielsen
Decentralisering vs. dekoncentrering af offentlige serviceydelser: Ens eller forskellig?
Asbjørn Sonne Nørgaard og Thomas Pallesen
Organiseringen af den kommunale børnetandpleje 1et valg mellem privat og offentlig
Brian Larsen
De danske partier og folketingsvalgkampen i 1998
Peter Werther Andersen og Karina Pedersen
Taxameterstyring som budgetmodel - incitamenter og fristelser1
Torben Buse og Mikkel Sune Smith
Karsten Ronit (red.), Interesseorganisationer i dansk politik, København: Jurist og Økonomforbundets Forlag, 1998, 256 s., kr. 395,00.
Johannes Michelsen
Torben Bager og Shahamak Rezai (red.), Indvandringens økonomiske konsekvenser i Skandinavien, Esbjerg: Sydjysk Universitetsforlag, 1998, 148 s., kr. 176,00.
Clive Archer og Ingrid Sogner, Norway, European Integration and Atlantic Security. London: Sage Publications, 1998, 208 s., £ 47.50 (hb).
Thomas Pedersen
Matt Henn, Opinion Polls and Volatile Electorates. Problems and Issnes in Polling European Societies, Aldershot: Ashgate, 1998, 258 s., £ 40 (hb.).
Ole Borre
Peter Maskell og Gunnar Törnqvist, Building a Cross-Border Learning Region. Emergence of the North European Øresund Region, København: Handelshøjskolens Forlag, 1999, 85 s., kr. 150,00.
Birthe Hansen og Carsten Jensen (red.), Grundbogen i statskundskab, København: Akademisk Forlag, 1998, 371 s., kr. 325,00.
Mogens N. Pedersen
Hans Mouritzen, At forklare international politik, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1999,156 s., kr. 200,00.
Niels Chr. Sidenius
Margaretha Järvinen og Margareta Bertilsson, Socialkonstruktivisme. Bidrag til en kritisk diskusssion, 1998, København: Hans Reitzels forlag, 1998.
Lise Togeby
Kurt Klaudi Klausen and Annick Magnier (eds.). The Anonymous Leader. Appointed CEO s in Western Local Government, Odense: Odense University Press, 1998, 311 s., kr. 300,00.
Finn Bruun
Mehdi Mozaffari, Fatwa. Violence og Discourtesy, Århus: Aarhus University Press, 1998,213 s., kr. 148,00.
Lars Erslev Andersen
Adrian Guelke, South Africa in Transition. The Misunderstood Miracle, London & New York: 1.8. Tauris, 1999, 211 s.
Jørgen Elklit
Hans Henrik H. Østergård, At tjene og forme den nye tid. Finansminiseriet 1848-1998, København: Finansministeriet, 1998, 414 s., kr. 275,00.
Lotte Jensen
Eva Zeuthen Bentsen m.fl. (red.), Når styringsambitioner møder praksis - den svære omstilling af sygehus- og sundhedsvæsenet i Danmark og Sverige, København: Handelshøjskolens Forlag/ Munksgaard, 1999, 347 s., kr. 307,00.
Jørgen Grønnegård Christensen
Peter Bøcher og Henrik Lønberg Jørgensen, Fra internationalisering til globalisering. En analyse af tendenser og strukturer i national og international politisk økonomi med Danmark som case, København: Forlaget Politiske Studier, 318 s.
Knud Erik Jørgensen
Anders Wivel, red., Explaining European Integration, København: Forlaget Politiske Studier, 1998, 323 s., kr. 225,00.
Torkil Lauesen, Fra forbedringshus til parkeringshus - magt og modmagt i Vridsløselille Statsfængsel, København; Hans Reitzels Forlag A/S, 1998, 228 s., kr. 248,00.
Stig F. Sørensen
Knut Midgaard og Bjørn Erik Rasch (red.), Demokrati - vilkår og virkninger, Bergen: Fagbokforlaget, 1998, 362 s., kr. 495,00.
Palle Svensson
Heine Andersen, Thomas Brante og Olav Korsnes (red.), Leksikon i sociologi, København: Akademisk Forlag, 1998, 294 s.
John Degnbol-Martinussen og Poul Engberg-Pedersen, Bistand. Udvikling eller afvikling. En analyse af internationalt bistandssamarbejde, København: Mellemfolkeligt Samvirke, 1999,440 s., kr. 298,00.
Jørgen Dige Pedersen
politica
Artikelkonkurrence i Politica
[Ingen Titel]
Modtagne bøger
Om forfatterne
Politicas Ph.d.-serie
Abstracts
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK