Politica, Bind 32 (2000) - 4

Indholdsfortegnelse

Artikler før 2002

Samfundet som samfundsvidenskabens problem
Lars Bo Kaspersen
Kommunestørrelse og demokrati - en kritisk analyse af antagelser bag nærhedsargumentet1
Christian Albrekt Larsen
Design af grønne afgifter i Norden. CO -afgifterne og alliancen mellem kapital og arbejdere1
Anders Branth Pedersen
Nyere kontraktteori 1
Søren Flinch Midtgaard
Europæisk institutionsdannelse uden for Leviathans skygge? EUs retsintegration i emergensteoretisk belysning
Morten Feilberg Greve
Frygt og bæven - Carl Schmitt som læser af Thomas Hobbes
Carsten Bagge Laustsen og Jacob Als Thomsen
B. Guy Peters. R.A.W. Rhodes og Vincent Wright (eds.). Administering the Summit, Administration of the Core Executive in Developed Countries, Houndmills: Macmillan, 2000, 275 s., £ 47,50; Kevin Theakston, Leadership in Whitehall, London: Macmillan, 1999, 266 s., £ 47,50.
Jørgen Grønnegård Christensen
Tim Knudsen (red.), Den nordiske protestantisme og velfærdsstaten, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2000, 153 s., kr. 128,00.
Christoffer Green-Pedersen
Jørgen Fink, Storindustri eller middelstand. Det ideologiske opgør i Det konservative 1918-20, Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2000, 357 s., kr. 298,00.
Jørgen Elklit
Niklas Luhmann, Sociale systemer. Grundrids til en almen teori, på dansk ved John Cederstrøm, Nils Mortensen og Jens Rasmussen, København: Hans Reitzels Forlag, 2000, 568 s., kr. 425,00.
Holger Højlund
Bent Jensen, Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965, Odense: Odense Universitetsforlag, 1999, 684 s., kr. 350,00.
Niels Amstrup
Tim Knudsen og Ditlev Tamm m.il. (red.), Dansk Forvaltningshistorie: Ski f, Forvaltning og Samfund, 3 bind. Kobenhavn: Jurist- og Økonomforbundets Forlas. 2000, 2204 s. Samlet pris for alle tre bind: kr. 1500rindividuelt for Bind I (Fra til 1901): kr. 800, Bind II (Fra 1901-1953): kr. 800, bind 3 (Efter 1950): kr. 275.
Erik Albæk
Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose (red.), Det kommunale laboratorium. perspektiver på lokal politikk og organisering, Oslo: Fagbokforlaget, 327 s.. Nkr. 298,00.
Jens Blom-Hansen
Lise Lyck, Erhvervsvilkår i Grønland, Nordic Press, 2000, 170 sider, kr. 199,00.
Jens Kaalhauge Nielsen
Redaktion:
politica
Om forfatterne
Modtagne bøger
Abstracts
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK