Danmarks beredskab mod påvirknings-operationer: minimalistisk tilgang til kompleks udfordring

Forfattere

  • Mikkel Storm Jensen
  • Jens Svensson

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v55i2.137160

Nøgleord:

påvirkningsoperationer, sektoransvar, komplekse problemer, hybride trusler

Resumé

Påvirkningsoperationer fra fjendtlige stater er en stigende trussel, som kræver et stående beredskab til at forebygge og imødekomme. Skiftende danske regeringer har siden 2018 valgt en minimalistisk tilgang i rammen af sektoransvarsprincippet til håndteringen af denne trussel: en task force bestående af embedsmænd fra en række ministerier støttet af Forsvarets Efterretningstjeneste, som skal imødekomme denne udfordring ved siden af deres primære opgaver. Denne artikel argumenterer for, at truslen fra påvirkningsoperationer er et såkaldt wicked problem – en kompleks problemstilling, der ikke kan løses af en enkelt aktør alene, og som fordrer en mere netværksbaseret tilgang med bred inddragelse fra offentlige og private organisationer og civile borgere. Artiklen undersøger den nuværende indsats og vejer den op imod de teoretiske anbefalinger i håndteringen af komplekse problemer. Til sidst drages paralleller til Sveriges tilgang, hvor der er oprettet en organisation udelukkende dedikeret til håndtering af truslen.

Referencer

Andersen, Margrethe Heidemann (2021). Desinformation, disinformation, misinformation og fake news – DSN. Dansk sprognævn. https://dsn.dk/nyt-fra-sprognaevnet/januar-2021/desinformation-disinformation-misinformation-og-fake-news/

Barnes, Julian E. og Adam Goldman (2020). Russia trying to stoke U.S. racial tensions before election, officials say. The New York Times, 10. marts. https://www.nytimes.com/2020/03/10/us/politics/russian-interference-race.html

Beredskabsstyrelsen (2006). National Sårbarhedsrapport 2006. https://www.brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/krisestyring-og-beredskabsplanlagning/2020/-national_saarbarhedsrapport_2008-.pdf

Beredskabsstyrelsen (2017). Evaluering af KRISOEV 2017. https://www.brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/krisestyring-og-beredskabsplanlagning/2020/-evaluering-af-krisoev-2017-.pdf

Beredskabsstyrelsen (2019). Evaluering af KRISØV 2019. https://www.brs.dk/globalassets/brs---beredskabsstyrelsen/dokumenter/krisestyring-og-beredskabsplanlagning/2020/ovelseskoncept/-krisov-19---evaluering-af-krisov-2019-til-kriseberedskabsgruppen---godke...2551-.pdf

Bodine-Baron, Elizabeth, Todd C. Helmus, Andrew Radin og Elina Treyger (2018). Countering Russian social media influence. Santa Monica: RAND Corporation. https://doi.org/10.7249/RR2740

Camillus, John C. (2008). Strategy as a wicked problem. Harvard Business Review. https://hbr.org/2008/05/strategy-as-a-wicked-problem

Dunn-Cavelty, Myriam og Manuel Suter (2009). Public-private partnerships are no silver bullet: An expanded governance model for critical infrastructure protection. International Journal of Critical Infrastructure Protection 2 (1): 179-187. https://doi.org/10.1016/j.ijcip.2009.08.006

East Stratcom Task Force (u.å.). DISINFO DATABASE. EUvsDisinfo. https://euvsdisinfo.eu/disinformation-cases/ (14. april 2023)

Embassy of Russia, DK [@RusEmbDK] (2018). Since there is no difference in russophobic approach between #DK Government and opposition, meddling into DK elections makes no sense https://b.dk/nationalt/danmark-forbereder-sig-paa-russisk-paavirkning [Tweet], 24. juli. Twitter. https://twitter.com/RusEmbDK/status/1021688735677734912

EU (2018). Action Plan on disinformation: Commission contribution to the European Council (13-14 December 2018) [Text]. European Commission. https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-disinformation-commission-contribution-european-council-13-14-december-2018_en

EU (2020). Bekæmpelse af misinformation om coronavirusudbruddet [Text]. European Commission. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_da

European Commission (2021). Europa-Kommissionens vejledning om styrkelse af adfærdskodeksen om desinformation. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0262

European Commission (2023). Twelve myths about Russia’s War in Ukraine exposed. Representation in Cyprus. https://cyprus.representation.ec.europa.eu/news/twelve-myths-about-russias-war-ukraine-exposed-2023-03-08_en

FE (2019a). Ikke-klassificeret trusselsvurdering for folketingsvalget 2019. https://fe-ddis.dk/globalassets/fe/dokumenter/2019/situations--og-trusselsvurderinger/pavirkningskampagner/STVpaavirkningskampagner_14042019

FE (2019b). INDBLIK, FE beretning 2017-18. https://www.fe-ddis.dk/globalassets/fe/dokumenter/2019/-fe-beretning-2017-18-2019.pdf

FE (2022). UDSYN 2021. https://www.fe-ddis.dk/globalassets/fe/dokumenter/2021/udsyn/-fe-udsyn-pages-.pdf

Folketinget (2019a). Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Ulovlig påvirkningsvirksomhed). https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201813L00095

Folketinget (2019b). Værn mod illegitim påvirkningsvirksomhed. https://www.ft.dk/aktuelt/nyheder/2019/04/gentlemannagreement

Forsvarsministeriet (2019). FOU, Alm.del—2018-19 (1. Samling)—Endeligt svar på spørgsmål 56: MFU spm. Om, de danske efterretningstjenester, herunder Forsvarets Efterretningstjeneste, har tilstrækkelig lovhjemmel til at operere på Færøerne, til forsvarsministeren. https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/fou/spm/56/svar/1563229/2026428/index.htm

GCS (2019). RESIST Counter-disinformation Toolkit. UK Government Communication Service. https://3x7ip91ron4ju9ehf2unqrm1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/03/RESIST-Counter-Disinformation-Toolkit.pdf

Hemsley, Jeff (2021). The role of middle-level gatekeepers in the propagation and longevity of misinformation, pp. 263-273 i Brian G. Southwell, Emily A. Thorson og Laura Sheble (red.), Misinformation and mass audiences. Austin: University of Texas Press. https://doi.org/doi:10.7560/314555

Huggins, Mike og Cheryll Hilvert (2013). Tackling wicked problems takes resident engagement. Public Management. https://icma.org/articles/article/tackling-wicked-problems-takes-resident-engagement

Jensen, Mikkel Storm (2018). Sector responsibility or sector task? New cyber strategy occasion for rethinking the Danish sector responsibility principle. Scandinavian Journal of Military Studies 1 (1): 1-18. https://doi.org/10.31374/sjms.3

Jensen, Mikkel Storm (2019). Cyberresiliens, sektorprincip og ansvarsplacering – nordiske erfaringer. Internasjonal Politikk 77 (3): 266-277. https://doi.org/10.23865/INTPOL.V77.1369

Jensen, Mikkel Storm (2021). Rusland og cyber: Spionage, sabotage og evig kamp om sandheden, pp. 331-358 i Niels Bo Poulsen og Jørgen Staun (red.), Rusland som militær stormagt. Djøf Forlag.

Justitsministeriet (2018). Styrket værn mod udenlandsk påvirkning af danske valg og demokratiet. Justitsministeriet. https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/styrket-vaern-mod-udenlandsk-paavirkning-af-danske-valg-og-demokratiet/

Justitsministeriet og Ytringsfrihedskommissionen (2020). Betænkning om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark. Justitsministeriet. https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/betaenkning_nr._1573_2020_del_2.pdf

Koppenjan, Joop og Erik-Hans Klijn (2004). Managing uncertainties in networks. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203643457

Kragh, Martin og Sebastian Åsberg (2017). Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: The Swedish case. Journal of Strategic Studies 40 (6): 773-816. https://doi.org/10.1080/01402390.2016.1273830

Lewandowsky, Stephan, John Cook og Doug Lombardi (2020). Debunking handbook 2020 [Data set]. Databrary. https://doi.org/10.17910/B7.1182

Lewandowsky, Stephan og Sander van der Linden (2021). Countering misinformation and fake news through inoculation and prebunking. European Review of Social Psychology 32 (2): 348-384. https://doi.org/10.1080/10463283.2021.1876983

MPF (2022). Om oss. Myndigheten för psykologiskt försvar. https://www.mpf.se/om-organisationen/

MSB (2020). Msb-remissvar-en-ny-myndighet-for-att-starka-det-psykologiska-forsvaret-sou-2020-29.pdf. https://www.msb.se/siteassets/dokument/om-msb/vart-uppdrag/remissvar-fran-msb-till-regeringen/2020/msb-remissvar-en-ny-myndighet-for-att-starka-det-psykologiska-forsvaret-sou-2020-29.pdf

PET (2020). Årlig redegørelse 2020. https://www.pet.dk/Nyheder/2021/~/media/Aarsberetninger/AR2020/PET2020AARLIGREDEGOERELSEDANSKpdf.ashx

Pogson Smith, W. G. (1965). Hobbes’s Leviathan. Reprinted from the edition of 1651 with an essay by the late W.G. Pogson Smith. Clarendon Press.

Redder, Anders (2017). ”EU-enhed: Russiske medier spreder fake news om dyresex i Danmark”. Altinget.dk, 9. september. https://www.altinget.dk/artikel/eu-enhed-russiske-medier-spreder-fake-news-om-dyresex-i-danmark

Regeringen (2018). Forsvarsforlig 2018. https://www.regeringen.dk/nyheder/2018/forsvarsforlig-2018/

Regeringen (2022). Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. https://www.regeringen.dk/nyheder/2022/regeringen-praesenterer-ny-udenrigs-og-sikkerhedspolitisk-strategi/

Rittel, Horst og Melvin Webber (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences 4 (2): 155-169. https://doi.org/10.1007/BF01405730

Runge, Troels (2019). Fake news er en del af valgkampen – sådan undgår du at blive snydt. Forskerzonen. https://videnskab.dk/kultur-samfund/fake-news-er-en-del-af-valgkampen-saadan-undgaar-du-at-blive-snydt

Savigny, Heather (2022). Free riding | social science | Britannica. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/topic/free-riding

Snowden, David og Mary Boone (2007). A leader’s framework for decision making. Harvard Business Review. https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making

Sohn, Ole (2011). DKP-tiden var en fejl. Berlingske.dk. https://www.berlingske.dk/content/item/587485

Stacey, Ralph D. (2012). Tools and techniques of leadership and management: Meeting the challenge of complexity. Routledge.

Sørensen, Eva og Jacob Torfing (2005). Network governance and post-liberal democracy. Administrative Theory og Praxis 27 (2): 197-237. https://doi.org/10.1080/10841806.2005.11029489

Trillingsgaard, Anders (2015). Chefens nye kerneopgave: Professionel forsimpling. Væksthus for Ledelse. https://www.lederweb.dk/media/2591/vh-artikel2-trillingsgaard-161215.pdf

Turnowski, Walter (2019). Falskt brev: Snusfornuft er det bedste forsvar mod fake news angreb. Sermitsiaq.AG. https://sermitsiaq.ag/node/217428

UPN (2020). Evaluering af den tværministerielle task force til imødegåelse af påvirkningsoperationer. https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/UPN/bilag/5/2261444.pdf

Verstraete, Mark, Derek E. Bambauer og Jane R. Bambauer (2021). Identifying and countering fake news. Hastings Law Journal 73. https://doi.org/10.2139/ssrn.3007971

Vilmer, Jean-Baptiste (2021). Effective state practices against disinformation: Four country case studies. Hybrid Centre of Ecxellence. https://www.hybridcoe.fi/wp-content/uploads/2021/07/20210709_Hybrid_CoE_Research_Report_2_Effective_state_practices_against_disinformation_WEB.pdf

Walker, Jeremy og Melinda Cooper (2011). Genealogies of resilience: From systems ecology to the political economy of crisis adaptation. Security Dialogue 42 (2): 143-160.

Downloads

Publiceret

2023-05-02

Citation/Eksport

Jensen, M. S., & Svensson, J. (2023). Danmarks beredskab mod påvirknings-operationer: minimalistisk tilgang til kompleks udfordring. Politica, 55(2), 156–175. https://doi.org/10.7146/politica.v55i2.137160