Må Danmark true, lyve og vildlede? Påvirkningsoperationer set fra et retligt perspektiv

Forfattere

  • Marc Schack

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v55i2.137159

Nøgleord:

påvirkningsoperationer, sandhedspligten, magtanvendelse, trusler, krigsret

Resumé

En retsstat som Danmark er karakteriseret ved sit demokratiske ophav, lighed for loven og beskyttelsen af fundamentale frihedsrettigheder. Det står i kontrast til andre statstyper, hvor sådanne elementer er enten fraværende eller nedprioriterede. Spørgsmålet er, hvilken betydning dén kontrast har for retsstatens evne til at operere inden for informationsområdet og henholdsvis udføre eller imødegå påvirkningsoperationer. Med udgangspunkt i en analyse af centrale dele af det retsgrundlag, som den danske stat er forpligtet på, analyseres Danmarks evne til at håndtere sådanne operationer. Da emnet dog principielt er ganske omfattende, fokuserer artiklen på tre juridiske problemstillinger: Offentlige myndigheders sandhedspligt, folkerettens suverænitetsprincip og den folkeretlige regulering af magtanvendelse og krigsførelse.

Referencer

Brown, David (2022). Ukraine conflict: Where are Russia’s troops? https://www.bbc.com/news/world-europe-60158694 (15. april 2022).

Brownlie, Ian (1963). International law and the use of force by states. Clarendon Press

Bønsing, Sten (2017). Når sandheden skal frem – om sandhedspligten og vildledningsforbuddet. Ugeskrift for Retsvæsen 2017B.376.

Christiania-udvalget (Udvalget om opfølgning på Christiania-sagen) (2015). Betænkning nr. 1557 om opfølgning på Christiania-sagen. Den Faste Voldgiftsret (1928). Island of Palmas (Neth. v. U.S.) 2 R.I.A.A. 829 (Perm. Ct. Arb. 1928).

Den Permanente Internationale Domstol (1927). S.S. “Lotus” (Fr. v. Turk.), Judgment, 1927 P.C.I.J. (ser.A) No. 10 (Sept. 7).

FN’s Generalsekretær (2022). Secretary-General’s press encounter on Ukraine (22. februar 2022).

Folketingets Ombudsmand (2015). Annonce fra udlændingemyndighederne trykt i fire libanesiske aviser overholdt ikke reglerne for offentlige myndigheders vejledning af borgerne (2015-63).

Forsvarsministeriet/Værnsfælles Forsvarskommando (2016). Militærmanual om folkeret for danske væbnede styrker i internationale væbnede operationer.

Green, James A. og Francis Grimal (2011). The threat of force as an action in self-defense under international law. 44 Vanderbilt Journal of Transnational Law.

Greve, Vagn (2004). Det strafferetlige ansvar. Danmarks Jurist- og Økonomforbund.

Intelligence Community Assessment (2017). Assessing Russian activities and intentions in recent US elections. https://www.dni.gov/files/documents/ICA_2017_01.pdf (15. april 2022).

Justitsministeriet (2014). REU Alm.del, endeligt svar på spørgsmål 71, Retsudvalget 2014-15.

Lovforslag nr. L 95, Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Ulovlig påvirkningsvirksomhed), Folketinget 2018-19.

Larson, Eric V., Richard E. Darilek, Daniel Gibran, Brian Nichiporuk, Amy Richardson, Lowell H. Schwartz og Cathryn Quantic Thurston (2009). Foundations of effective influence operations: A framework for enhancing army capabilities. Santa Monica: RAND Corporation.

Moderniseringsstyrelsen (2015). Kodex VII: Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen. https://modst.dk/media/16963/kodex_vii.pdf

Roscini, Marco (2007). Threats of armed force and contemporary international law. Netherlands International Law Review 54:2.

Schmitt, Michael N. (red.) (2017). Tallinn manual 2.0 on the international law applicable to cyber operations. Cambridge: Cambridge University Press.

Schmitt, Michael N. (2018). “Virtual” disenfranchisement: Cyber election meddling in the grey zones of international law. Chicago Journal of International Law 19:1.

Statens Serum Institut (2022). Typical misinformation regarding Danish COVID-numbers. https://en.ssi.dk/covid-19/typical-misinformation-regarding-danish-covid-numbers (15. april 2022).

Statsministeriet (2022). Pressemøde torsdag den 24. februar 2022. https://www.stm.dk/presse/pressemoedearkiv/pressemoede-torsdag-den-24-februar-2022/ (15. april 2022).

Tjenestemandsundersøglse (2014). Beretning og indstilling i anledning af tjenestelig undersøgelse mod departementschef Anne Kristine Axelsson og afdelingschef Jens-Christian Bülow.

The White House (2016). FACT SHEET: Actions in response to Russian malicious cyber activity and harassment. https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/12/29/fact-sheet-actions-response-russian-malicious-cyber-activity-and (15. april 2022).

Downloads

Publiceret

2023-05-02

Citation/Eksport

Schack, M. (2023). Må Danmark true, lyve og vildlede? Påvirkningsoperationer set fra et retligt perspektiv. Politica, 55(2), 137–155. https://doi.org/10.7146/politica.v55i2.137159