Hvordan Ruslands krig styrker Vesten

Forfattere

  • Henrik Larsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v55i1.135838

Nøgleord:

NATO, EU, Rusland, Ukraine, afskrækkelse

Resumé

Denne artikel fremhæver tre nøgleaspekter af den vestlige tilpasning til Ruslands krig mod Ukraine og giver bud på, hvordan de fælles politikker kan optimeres fremover. Det første er den forestående styrkelse af NATOs konventionelle forsvar mod Rusland, hvis bæredygtighed imidlertid vil afhænge af europæiske bidrag, efterhånden som USA fokuserer mere på Asien. Det andet er bevarelsen af den fælles robusthed over for både Rusland og Kina, hvor NATO bør holde sig til det snævre militære aspekt, og EU til det bredere civile aspekt. Det tredje er spørgsmålet om Ukraine som en del af Vesten, hvor førstnævntes ringe reformfremskridt og sidstnævntes manglende vilje til at intervenere militært tegner det realistiske scenarie af landets fortsatte associering med Vesten.

Referencer

Biden, Joseph R. og Michael Carpenter (2018). How to stand up to the Kremlin: Defending democracy against its enemies. Foreign Affairs, January/February.

Colby, Elbridge (2022). Europe’s emerging vulnerability: A secure Europe needs greater German defense efforts. Internationale Politik Quarterly, August 29.

Deni, John R. (2018). Is NATO’s enhanced forward presence fit for purpose? Orbis 63 (1): 92–103.

Deni, John R. og Michael O’Hanlon (2022). NATO is hedging on its promise to protect the Baltics. Wall Street Journal, 10. august.

Emerson, Michael et al. (2021). Deepening EU-Ukrainian relations. Brussels: Center for European Policy Studies (CEPS).

Finkbeier, Ann og Richard Van Noorden (2022). Ukraine war: A new era for European research? Nature 608.

Kaczynski, Piotr M. (2022). How China lost Central Europe. BalkanInsight, 15. august.

Larsen, Henrik B.L. (2021). Dilemmas of aiding Ukraine. Survival: Global Politics and Strategy 63 (1): 161–178.

Lindley-French, Julian (2022). The awakening of NATO’s European member states. Clingendael Spectator, 12. juli.

Monaghan, Sean (2022). The sword, the shield and the hedgehog: Strengthening deterrence in NATO’s new strategic concept. War on the Rocks, 23. august.

NATO (2020). NATO 2030: United for a New Era: Analysis and Recommendations of the Reflection Group Appointed by the NATO Secretary General. https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-Final-Report-Uni.pdf

NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence (2022). Military movement: Risks from 5G networks. Research Report. https://ccdcoe.org/news/2022/research-report-research-report-military-movement-risks-from-5g-networks/

Posen, Barry R. (2021). A new transatlantic division of labor could save billions every year! Bulletin of Atomic Scientists 77 (5): 239-243.

Rebegea, Corina og Carsten Schmiedl (2021). War by other means: Securing NATO against disinformation in the coming decade, i Jason Blessing et al. (red.), NATO 2030: Towards a new strategic concept and beyond. Washington, DC: John Hopkins University Press.

Downloads

Publiceret

2023-02-01

Citation/Eksport

Larsen, H. (2023). Hvordan Ruslands krig styrker Vesten. Politica, 55(1), 37–47. https://doi.org/10.7146/politica.v55i1.135838