Ruslands krig i Ukraine – en verdensorden i transformation?

Forfattere

  • Trine Flockhart

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v55i1.135823

Nøgleord:

den liberale internationale orden, regel-baserede orden, Zeitenwende, multiordensverden, transformation

Resumé

Artiklen skitserer processer for ordenstransformation i lyset af Ruslands krig i Ukraine. Den argumenterer for, at transformation finder sted på tre niveauer af orden, konceptualiseret som det globale ordensniveau, det internationale ordensniveau og det nationale ordensniveau. Artiklen viser, at transformation i øjeblikket finder sted på alle tre niveauer: i det idémæssige grundlag for den globale regelbaserede orden; i antallet af ordensenheder på det internationale ordensniveau, hvor den russiskledede eurasiske orden og den kinesiskledede bælte-og-vej-orden i øjeblikket tager form; og på det nationale ordensniveau gennem fremkomsten af højrepopulisme. Artiklen demonstrerer vigtigheden af at være opmærksom på alle tre niveauer, og at Putins ambition om en levedygtig eurasisk orden sandsynligvis ikke vil blive opfyldt, men at dette ikke nødvendigvis giver anledning til optimisme om den kommende verdensorden.

Referencer

Albright, Madeleine K. og William Woodward (2019). Fascism: A warning. New York: Harper.

Bull, Hedley (1995). The anarchical society: A study of order in world politics. 2. udg. London: Macmillan.

Bunde, Tobias (2022). Lessons (to be) learned? Germany’s Zeitenwende and European security after the Russian invasion of Ukraine. Contemporary Security Policy 43 (3): 516–530. https://doi.org/10.1080/13523260.2022.2092820.

Buzan, Barry og George Lawson (2015). The global transformation: History, modernity and the making of international relations. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139565073.

Chandler, David (2014). Beyond neoliberalism: resilience, the new art of governing complexity. Resilience 2 (1): 47–63. https://doi.org/10.1080/21693293.2013.878544.

Doshi, Rush (2021). The long game: China’s grand strategy to displace American order. New York: Oxford University Press.

Flockhart, Trine (2016). The coming multi-order world. Contemporary Security Policy 37 (1): 3–30. https://doi.org/10.1080/13523260.2016.1150053.

Flockhart, Trine (2020). Is this the end? Resilience, ontological security, and the crisis of the liberal international order. Contemporary Security Policy 41 (2): 215–240. https://doi.org/10.1080/13523260.2020.1723966.

Flockhart, Trine (2021). From “Westlessness” to renewal of the liberal international order: Whose vision for the “good life” will matter? Cambridge Review of International Affairs. https://doi.org/10.1080/09557571.2021.1999212.

Flockhart, Trine og Elena A. Korosteleva (2022). War in Ukraine: Putin and the multi-order world. Contemporary Security Policy. https://doi.org/10.1080/13523260.2022.2091591.

Fukuyama, Francis (2006). The end of history and the last man. New York: Free Press.

Gilpin, Robert (2002). War and change in world politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Ikenberry, Gilford John (2018). Why the liberal world order will survive. Ethics & International Affairs 32 (1): 17–29. https://doi.org/10.1017/S0892679418000072.

Ikenberry, Gilford John (2020). A world safe for democracy: Liberal internationalism and the crises of global order. New Haven: Yale University Press.

Lebow, Richard Ned (2018). The rise and fall of political orders. Cambridge: Cambridge University Press.

Levitsky, Steven og Daniel Ziblatt (2018). How democracies die. 1. udg. New York: Crown.

Mearsheimer, John J. (2019). Bound to fail: The rise and fall of the liberal international order. International Security 43 (4): 7–50. https://doi.org/10.1162/isec_a_00342.

Starr, S. Frederick (2014). Tactics and instruments in Putin’s grand strategy, pp. 59-84 i S. Frederick Starr og Svante E. Cornell (red.), Putin’s grand strategy: The Eurasian Union and its discontents. Baltimore: John Hopkins University Press.

Stent, Angela (2019). Putin’s world: Russia against the West and with the rest. New York: Twelve.

Sørensen, Georg (2011). A liberal world order in crisis: Choosing between imposition and restraint. Ithaca: Cornell University Press.

Tilly, Charles (1984). Big structures, large processes, huge comparisons. New York: Russell Sage Foundation.

Tourinho, Marcos (2021). The co-constitution of order. International Organization 75 (2): 258–281. https://doi.org/10.1017/S0020818320000466.

Wendt, Alexander (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. International Organization 46 (2): 391–425.

Zarakol, Ayşe (2017). Hierarchies in world politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Downloads

Publiceret

2023-02-01

Citation/Eksport

Flockhart, T. (2023). Ruslands krig i Ukraine – en verdensorden i transformation?. Politica, 55(1), 5–14. https://doi.org/10.7146/politica.v55i1.135823