Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet

Forfattere

  • Sune Welling Hansen
  • Ulf Hjelmar

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v47i3.131453

Resumé

Vi undersøger sammenhængen mellem et lokalpolitisk systems størrelse og demokratiets tilstand i systemet ved at anvende kommunesammenlægningerne i 2007 som et kvasi-eksperiment. Studiet ligger i forlængelse af en række nylige studier, som har brugt samme tilgang, og artiklen yder to bidrag hertil: For det første undersøger vi et bredt sæt af dimensioner i lokaldemokratiets tilstand. For det andet undersøger vi de kortsigtede konsekvenser af stigningerne i kommunestørrelse skabt af sammenlægningerne (to år efter) og de mere langsigtede konsekvenser (seks år efter) om end disse resultater skal tages med forbehold. Vores analyser viser, at borgernes vurdering af deres lokaldemokrati generelt er meget robust over for ændringer i kommunestørrelsen, og kun på få dimensioner finder vi belæg for systematiske ændringer på kortere og lidt længere sigt.

Referencer

Acock, Alan, Harold D. Clarke og Marianne C. Stewart (1985). A new model for old measures: a covariance structure analysis of political efficacy. Journal of Politics 47 (4): 1062-1084.

Bhatti, Yosef og Kasper Møller Hansen (2010). Kommunalreformens betydning for den kommunale valgdeltagelse. Tidsskriftet Politik 13 (3): 6-16.

Bhatti, Yosef og Kasper Møller Hansen (2011). Who ‘marries’ whom? The influence of societal connectedness, economic and political homogeneity, and population size on jurisdictional consolidations. European Journal of Political Research 50 (2): 212-238.

Bhatti, Yosef, Asmus Leth Olsen og Lene Holm Pedersen (2011). Keeping the lights on: citizen service centers in municipal amalgamations. Administration in Social Work 35 (1): 3-19.

Blom-Hansen, Jens, Jørgen Elklit og Søren Serritzlew (2006). Kommunalreformens konsekvenser. Aarhus: Academica.

Blom-Hansen, Jens, Kurt Houlberg og Søren Serritzlew (2014). Size, democracy, and the economic costs of running the political system. American Journal of Political Science 58 (4): 790-803.

Blom-Hansen, Jens og Søren Serritzlew (2014). Endogenitet og eksperimenter – forskningsdesignet som løsning. Politica 46 (1): 5-23.

Boedeltje, Mijke og Juul Cornips (2004). Input and output legitimacy in interactive governance (No. NIG2-01). NIG Annual Work Conference 2004.

Dahl, Robert A. og Edward R. Tufte (1973). Size and Democracy. Stanford: Stanford University Press.

Denters, Bas, Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul Erik Mouritzen og Lawrence E. Rose (2014). Size and Local Democracy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Hansen, Sune Welling (2013). Polity size and local political trust: a quasi-experiment using municipal mergers in Denmark. Scandinavian Political Studies 36 (1): 43-66.

Hansen, Sune Welling (2015). The democratic costs of size: how increasing size affects citizen satisfaction with local government. Political Studies 63 (2): 373-389.

Hansen, Tore (2003). Lokal forankring og politisk deltakelse, pp 15-30 i Kommunenes Sentralforbund (red.), Er sammenslutning av kommuner svaret på Kommune-Norges utfordringer? Oslo: Kommuneforlaget.

Hellevik, Ottar (2009). Linear versus logistic regression when the dependent variable is a dichotomy. Quality & Quantity 43 (1): 59-74.

Hjelmar, Ulf og Sune Welling Hansen (2013a). Lokalpolitik og borgere. Resultater fra en borgerundersøgelse om deltagelse, kendskab, holdninger og ønsker til lokaldemokratiet. København: KORA.

Hjelmar, Ulf og Sune Welling Hansen (2013b). Lokalpolitik og borgere. Bilagsrapport. København: KORA.

Houlberg, Kurt (2011). Administrative stordriftsfordele ved kommunalreformen i Danmark: sandede eller tilsandede. Scandinavian Journal of Public Administration 15 (1): 41-61.

Juul-Madsen, Lene og Mette Haugaard Skou (2006). Kan man lægge kommuner sammen uden omkostninger for lokaldemokratiet?, pp. 37-62 i Jens Blom-Hansen, Jørgen Elklit og Søren Serritzlew (red.), Kommunalreformens konsekvenser. Aarhus: Academica.

Kjær, Ulrik og Poul Erik Mouritzen (2003). Kommunestørrelse og lokalt demokrati. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Kjær, Ulrik, Ulf Hjelmar og Asmus Leth Olsen (2010). Municipal Amalgamations and the democratic functioning of local councils: the case of the Danish 2007 Structural Reform. Local Government Studies 36 (4): 569-585.

Kraaykamp, Gerbert, Marcel van Dam og Theo Toonen (2001). Institutional change and political participation: the effects of municipal amalgamation on local electoral turnout in the Netherlands. Acta Politica 36 (4): 402-418.

Lassen, David Dreyer og Søren Serritzlew (2010). Kommunalreformen og lokalpolitisk effektivitetsfølelse. Politica 42 (2): 145-162.

Lassen, David Dreyer og Søren Serritzlew (2011). Jurisdiction size and local democracy: evidence on internal political efficacy from large-scale municipal reform. American Political Science Review 105 (2): 238-258.

Levinsen, Klaus (2003). Interessen for kommunalpolitik, pp 84-93 i Ulrik Kjær og Poul Erik Mouritzen (red.), Kommunestørrelse og lokalt demokrati. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Lolle, Henrik (2003). Kommunalpolitisk selvtillid, pp 162-176 i Ulrik Kjær og Poul Erik Mouritzen (red.)., Kommunestørrelse og lokalt demokrati. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Martins, M. R. (1995). Size of municipalities, efficiency, and citizen participation: a cross-European perspective. Environment and Planning C: Government and Policy 13(4): 441-58.

Meyer, Bruce D. (1995). Natural and quasi-experiments in economics. Journal of Business and Economic Statistics 13 (2): 151-61.

Monkerud, Lars Chr. og Rune J. Sørensen (2010). Smått og godt? Kommunestørrelse, ressurser og tilfredshed med det kommunale tjenestetilbudet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 26 (4): 265-295.

Mouritzen, Poul Erik (1989). City size and citizens’ satisfaction: two competing theories revisited. European Journal of Political Research 17 (6): 661–688.

Mouritzen, Poul Erik (red.) (2006). Stort er godt. Otte fortællinger om tilblivelsen af de nye kommuner. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Olsen, Asmus Leth (2010). Kommunalreformens konsekvenser: kommunalpolitikernes rolle, borgernes lokaldemokratiske opfattelse og den administrative organisering. Tidsskriftet Politik 13 (3): 38-48.

Regeringen (2004). Aftale om strukturreform. København: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Nielsen, Thorbjørn Sejr og Christian Vestergaard (2014). Kommunestørrelse og demokrati – effekten af kommunestørrelse på borgernes politiske effektivitetsfølelse. Politica 46 (2): 219-236.

Strukturkommissionen (2004). Hovedbetænkningen. København: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Verba, Sidney, Norman H. Nie og Jae-on Kim (1971). The Modes of Democratic Participation: A Cross-national Analysis. Beverly Hills: Sage.

Weatherford, S. (1992). Measuring political legitimacy. American Political Science Review 86 (1): 149-166.

Downloads

Publiceret

2015-09-14

Citation/Eksport

Hansen, S. W., & Hjelmar, U. (2015). Når kommuner bliver større: de korte og mere langsigtede konsekvenser for lokaldemokratiet. Politica, 47(3). https://doi.org/10.7146/politica.v47i3.131453