Dansk forebyggelse af ekstremisme og radikalisering 2009-2014: udviklingstendenser og fremtidige udfordringer

Forfattere

  • Lasse Lindekilde

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v47i3.131448

Resumé

I 2009 lancerede Fogh Rasmussen-regeringen en bredspektret handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering blandt unge i Danmark. Handlingsplanen er blevet kritiseret for i sin iver efter at tænke radikaliseringsproblematikken bredt at forveksle og sammenblande sikkerheds- og integrationshensyn. I september 2014 lancerede Thorning-Schmidt-regeringen en ny handlingsplan på området. Den nye handlingsplan viderefører centrale indsatsområder, men repræsenterer også et delvist policy-skifte. Denne artikel kortlægger dansk forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i lyset af den nye 2014-handlingsplan og identificerer udviklingstendenser i policy- og implementeringspraksis fra 2009 til 2014. I forlængelse heraf diskuteres årsager til observerede policy-forandringer samt fremtidige udfordringer for implementeringen af handlingsplanen. Artiklen bygger på en systematisk sammenstilling af de to handlingsplaner, men inddrager også en række officielle evalueringer og praksishåndbøger som vidnesbyrd om policy-udviklingen på området fra 2009 til 2014.

Referencer

Amoore, Louise og Marieke De Goede (2008). Introduction: Governing by risk in the war on terror, pp. 5-19 i Louise Amoore og Marieke De Goede (red.), Risk and the War on Terror. Abingdon: Routledge.

Bertelsen, Preben (2014). Threatened fundamental life embeddedness and violent radicalization. Upubliceret paper. www.psy.au.dk/pb

Bertelsen, Preben (2015). Danish preventive measures and de-radicalization strategies. The Aarhus Model. Upubliceret paper. www.psy.au.dk/pb

Bjørgo, Tore og Horgan John (red.) (2009). Leaving Terrorism Behind. Individual and Collective Disengagement. London: Routledge.

Borum, Randy (2011). Radicalization into violent extremism II: A review of conceptual models and empirical research. Journal of Strategic Security 4 (4): 37-62.

COWI (2010). Statusrapport for handlingsplanen “En fælles og tryg fremtid”. http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/2E7E24C3-A76F-47B9-AC83-2072C559DF02/0/statusrapport_en_faelles_og_tryg_fremtid_okt2010.pdf

COWI (2011). Midtvejsevaluering af regeringens handlingsplan “En fælles og tryg fremtid”. Ekstern evaluering udført af COWI. http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/B8F63002-BF51-4B20-8D6B-5D1BA5A63B54/0/midtvejsevaluering_en_faeslles_og_tryg_fremtid.pdf

COWI (2014). Evaluering af indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering. Ekstern evaluering udført af COWI. http://sm.dk/filer/nyheder/dokumenter-til-nyheder-2014/evaluering-af-indsatsen-for-at-forebygge-ekstremisme-og-radikalisering.pdf

CTA (2014). Udviklingen i terrortruslen fra personer udrejst fra Danmark til Syrien. Center for Terroranalyse, Politiets Efterretningstjeneste. https://www.pet.dk/Nyheder/2014/~/media/CTA/20140626UKLASSCTAanalyseTruslenfraudrejstepersonerfraDanmarktipdf.ashx

Dean, Mitchell (1999). Governmentality. Power and Rule in Modern Society. London: Sage Publications.

Heath-Kelly, Charlotte (2013). Counter-terrorism and the counterfactual: producing the “radicalisation” discourse and the UK PREVENT Strategy. The British Journal of Politics & International Relations 15 (3): 394-415.

Hervik, Peter (2011). The Annoying Difference: The Emergence of Danish Neonationalism, Neoracism, and Populism in the Post-1989 World. New York: Berghahn Books.

Hvid, Jonas (2014). Moské-folk samarbejder med politi og kommune. Aarhusportalen.dk, 7. februar.

Jakobsen, Stine Finne og Steffen Jensen (2011). Fra bekymring til handling i arbejdet med unge og radikalisering. Rapport udarbejdet af Rehabiliterings- og Forskningscenter for Torturofre for Integrationsministeriet. http://www.rct.dk/media/1365250/fra%20bekymring%20til%20handling_endelig%20version.pdf

Johansen, Mette og Jonas Hvid (2010). Regeringens plan mod radikalisering kan give bagslag. JP Aarhus, 8. januar.

Knudsen, Lillian og Mathias Bohn (2015). Aarhus-borgmester skal lære Obama om anti-radikalisering. Nyheder DR.dk, 17. februar. http://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/2015/02/17/064920.htm (25. februar 2015).

Kundani, Arun (2012). Radicalisation: the journey of a concept. Race & Class 54 (2): 3-25.

Lehmann Andersen, Malene (2015). Terrorforsker: Indsatsen skal ske inden de unge rejser til Syrien. Politiken, 25. januar.

Lindekilde, Lasse (2009). En fælles og tryg forebyggelse af radikalisering?, pp. 73-79 i Jens Blom-Hansen og Jørgen Elklit (red.), Perspektiver på politik. Bidrag til samfundsdebatten. Gyldendal: Academica.

Lindekilde, Lasse (2010). Forebyggelse af radikalisering, miskendelse og muslimsk minoritetsidentitet. Tidsskrift for Islamforskning 2010 (2): 7-29.

Lindekilde, Lasse (2012). Neo-liberal governing of “radicals”: Danish radicalization prevention policies and potential iatrogenic effects. International Journal of Conflict and Violence 5 (2): 109-125.

Lindekilde, Lasse (2013). Assessing the impact of counter-radicalisation prevention policies on end target groups: the case of Denmark. European Journal of Criminal Policy and Research 18 (4): 385-402.

Lindekilde, Lasse (2014). Refocusing Danish counter-radicalisation efforts: zooming in on the (problematic) logic and practice of individual de-radicalisation interventions, pp. 223-242 i Christopher Baker-Beall, Charlotte Heath-Kelly og Lee Jarvis (red.), Counter-Radicalisation? Critical Perspectives. New York: Routledge.

Lindekilde, Lasse (under udg.). Radicalization, de-radicalization and counter-radicalization, i Richard Jackson (red.), Routledge Handbook of Critical Terrorism Studies. New York: Routledge.

Lindekilde, Lasse og Preben Bertelsen (under udg.). I revolutionens skygge: Islamisk Stat, syriensfrivillige og radikalisering. Dansk Sociologi, særnummer om sociale bevægelser og politisk protest, foråret 2015.

Matland, Richard E. (1995). Synthesizing the implementation literature: the ambiguity-conflict model of policy implementation. Journal of Public Administration Research and Theory 5 (2): 145-174.

McCauley, Clark og Sophie Moskalenko (2011). Friction: How Radicalisation Happens to Them and Us. Oxford: Oxford University Press.

Moncrieffe, Joy (2007). Labelling, power and accountability: How and why “our” categories matter, pp. 1-16 i Joy Moncrieffe og Rosalind Eyben (red.), The Power of Labelling – How People are Categorized and Why It Matters. London: Earthscan.

Mythen, Gabe, Sandra Walklate og Fatima Khan (2009). “I’m a Muslim, but I’m not a terrorist”: Victimization, risky identities and the performance of safety. British Journal of Criminology 49 (6): 736-754.

O’Toole, Laurence J. (2000). Research on policy implementation: assessment and prospects. Journal of Public Administration Research and Theory 10 (2): 263-288.

Regeringen (2009). En fælles og tryg fremtid. Handlingsplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/58D048E7-0482-4AE8-99EB28753EFC1F8/0/a_common_and_safe_future_danish_action_plan_to_prevent_extremism.pdf

Regeringen (2014). Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering. Regeringens handlingsplan. http://sm.dk/filer/nyheder/handlingsplan-om-forebyggelse-af-radikalisering-og-ekstremisme-tilgaengelig.pdf

Romer, Thomas og Howard Rosenthal (1978). Political resource allocation, controlled agendas, and the status quo. Public Choice 33: 27-43.

Rose, Niklas (1999). Powers of Freedom. Reframing Political Thought. Cambridge: Cambridge University Press.

Sanderson, Ian (2002). Evaluation, policy learning and evidence-based policy making. Public Administration 80: 1-22. doi: 10.1111/1467-9299.00292.

Schmid, Alex P. (2013). Radicalisation, de-radicalisation and counter-radicalisation: a conceptual discussion and literature review. ICCT Research Paper. The Hague: International Centre for Counter-Terrorism.

Sedgwick, Mark (2010). The concept of radicalization as a source of confusion. Terrorism and Political Violence 22 (4): 479-494.

Social- og Integrationsministeriet (2011a). 14 eksempler fra arbejdet med forebyggelse af ekstremisme. http://www.sm.dk/Temaer/DemokratiOgIntegration/ForebyggelseAfEkstremisme/viden-vaerktoejer/haandboeger/Documents/14%20eksempler%20på%20arbejdet%20med%20radikalisering%20-%20Final.pdf

Social- og Integrationsministeriet (2011b). Lokale strategier. http://www.sm.dk/Temaer/DemokratiOgIntegration/ForebyggelseAfEkstremisme/viden-vaerktoejer/haandboeger/Documents/Lokale_strategier.pdf

Social- og Integrationsministeriet (2011c). Metoder i arbejdet med radikalisering. http://www.sm.dk/Temaer/DemokratiOgIntegration/ForebyggelseAfEkstremisme/viden-vaerktoejer/haandboeger/Documents/INM_Metoder_web_2012_links.pdf

Social- og Integrationsministeriet (2011d). Relations- og mentorarbejde. http://www.sm.dk/Temaer/DemokratiOgIntegration/ForebyggelseAfEkstremisme/viden-vaerktoejer/haandboeger/Documents/INM_Relation_web_2012_links.pdf

Social- og Integrationsministeriet (2011e). Antidemokratiske og ekstremistiske miljøer. http://sm.dk/publikationer/forebyggelse-af-ekstremisme-2013-antidemokratiske-og-ekstremistiske-miljoer/@@download/publication

Social- og Integrationsministeriet (2012). Efforts of the Danish Ministry of Social Affairs and Integration to prevent extremism. Internt, upubliceret dokument udarbejdet af Kontoret for Demokrati og Radikaliseringsforebyggelse, Ministeriet for Integration.

Silber, Mitchell D. og Arvin Bhatt (2007). Radicalization in the West: The Homegrown Threat. New York: New York Police Department, NYPD Intelligence Department.

Soss, Joe (1999). The lessons of welfare: policy design, political learning and political action. American Political Science Review 93 (2): 363-380.

Thomas, Paul (2010). Failed and friendless: The UK’s “preventing violent extremism programme”. The British Journal of Politics and International Relations 12 (3): 442-458.

Thomsen, Margit Helle (2012). Afradikalisering – målrettet intervention. Rapport over danske piloterfaringer med afradikalisering og forebyggelse af ekstremisme. Rapport udarbejdet af MHT Consult for Social- og Integrationsministeriet.

Van Dongen, Teun (2010). Mapping counterterrorism: a categorisation of policies and the promise of empirically based, systematic comparisons. Critical Studies on Terrorism 3 (2): 227-241.

Vedung, Evert (2007). Policy instruments: typologies and theories, pp. 21-58 i Marie-Louise Bemelsmans-Vidic, Ray C. Rist og Evert Vedung (red.), Carrots, Sticks and Sermons. Policy Instruments and their Evaluation. New Brunswick: Transaction Publishers.

Downloads

Publiceret

2015-09-14

Citation/Eksport

Lindekilde, L. (2015). Dansk forebyggelse af ekstremisme og radikalisering 2009-2014: udviklingstendenser og fremtidige udfordringer. Politica, 47(3). https://doi.org/10.7146/politica.v47i3.131448