Kommunernes produktivitet: Hvilken betydning har kommunens administrative organisering og de lokale økonomiske grundvilkår?

Forfattere

  • Kurt Houlberg
  • Marius Ibsen

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v49i1.131272

Resumé

Budgetinstitutioner og organisering har ifølge budgetlitteraturen stor betydning for offentlige organisationers økonomiske resultater. Men kan en bestemt administrativ organisering være med til at styrke en kommunes produktivitet? Empirisk viser analysen, at både kommunernes økonomiske grundvilkår og administrative organisering har betydning for produktiviteten. Produktiviteten er lavere, jo mindre økonomisk presset kommunen er, jo mindre kommunen er, og/eller hvis kommunen er organiseret med en direktionsmodel uden opdelt administrativt ansvar. En direktionsmodel kan ifølge tidligere undersøgelser styrke tværgående, strategiske og overordnede økonomistyringshensyn i form af budgetbalance og udgiftsstyring. Indeværende analyse peger på, at direktionsmodellens – intenderede – afkobling til de faglige miljøer og medarbejdere omvendt ser ud til at svække hensynet til den kommunale produktivitet. Valget af administrativ organisering ser dermed ud til at indebære et trade-off mellem en stærk udgiftsstyring og en høj produktivitet.

Referencer

Andrews, Rhys, George A. Boyne, Jennifer Law og Richard M. Walker (2005). External constraints on local service standards: the case of comprehensive performance assessment in English local government. Public Administration 83 (3): 639-56.

Andrews, Rhys, George Boyne og Richard M. Walker (2011). The impact of management on administrative and survey measures of organizational performance. Public Management Review 13 (2): 227-55.

Bel, Germà (2013). Local government size and efficiency in capital-intensive services: What evidence is there of economies of scale, density and scope? I Santiago Lago-Peñas, Jorge Martinez-Vazguez (red.), The Challenge of Local Government Size. Cheltenham, UK: Edward Elgar.

Blom-Hansen, Jens (2002). Budget procedures and the size of the budget: Evidence from Danish local government. Scandinavian Political Studies 25 (1): 85-106.

Blom-Hansen, Jens, Kurt Houlberg, Søren Serritzlew og Daniel Treisman (2016). Jurisdiction size and local government policy expenditure: Assessing the effect of municipal amalgamation. American Political Science Review (under udgivelse).

Borge, Lars-Erik (2005). Strong politicians, small deficits: Evidence from norwegian local governments. European Journal of Political Economy 21 (2): 325-344.

Borge, Lars-Erik og Marianne Haraldsvik (2009). Efficiency potential and determinants of efficiency: an analysis of the care for the elderly sector in Norway. International Tax and Public Finance 16 (4): 468-486.

Borge, Lars-Erik og Per Tovmo (2009). Myopic or constrained by balanced-budget rules? The intertemporal spending behavior of Norwegian local governments. FinanzArchiv: Public Finance Analysis 65 (2): 200-219.

Borge, Lars-Erik, Torberg Falch og Per Tovmo (2008). Public sector efficiency: The roles of political and budgetary institutions, fiscal capacity, and democratic participation. Public Choice 136 (3): 475-495.

Borge, Lars-Erik, Pernille Parmer og Ragnar Torvik (2015). Local natural resource curse? Journal of Public Economics 131: 101-114.

Boyne, George A. (1996). Constraints, Choices and Public Policies. London: JAI.

Boyne, George A. (2002). Concepts and indicators of local authority performance: An evaluation of the statutory frameworks in England and Wales. Public Money & Management 22 (2): 17-24.

Boyne, George A., Oliver James, Peter John og Nicolai Petrovsky (2012). Party control, party competition and public service performance. British Journal of Political Science 42 (3): 641-660.

Bækgaard, Martin (2011). The impact of formal organizational structure on politico-administrative interaction. Evidence from a natural experiment. Public Administration 89 (3): 1063-1080.

Cherchye, Laurens, Willem Moesen, Nicky Rogge og Tom Van Puyenbroeck (2007). An introduction to “benefit of the doubt” composite indicators. Social Indicators Research 82 (1): 111-145.

Christensen, Jørgen Grønnegård (2013). Arbejdsdelingen mellem politikere og embedsmænd. Notat til produktivitetskommissionen. København: Produktivitetskommissionen.

Flynn, Norman (2012). Public Sector Management. 6. udg. London: Sage Publications Ltd.

Hagen, Terje P. og Signy Irene Vabo (2005). Political characteristics, institutional procedures and fiscal performance: Panel data analyses of Norwegian local governments, 1991-1998. European Journal of Political Research 44 (1): 43-64.

Hallerberg, Mark, Rolf Strauch og Jürgen von Hagen (2009). Fiscal governance in Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Hansen, Sune Welling, Kurt Houlberg og Lene Holm Pedersen (2014). Do municipal mergers improve fiscal outcomes? Scandinavian Political Studies 37 (2): 196-214.

Heinrich, Carolyn J. (2002). Outcomes-based performance management in the public sector: Implications for government accountability and effectiveness. Public Administration Review 62 (6): 712-725.

Houlberg, Kurt (2015). De danske kommuners økonomiske styring efter kommunalreformen – har sanktionslovgivningen påvirket de økonomiske, strukturelle og politiske faktorers betydning? Paper præsenteret på XXIV NORKOM konference, Göteborg 26.-28. november.

Houlberg, Kurt og Lene Holm Pedersen (2015). Political consensus and fiscal outcomes. Local Government Studies 41 (1): 78-99.

Ibsen, Marius (2016). Kommunalreformen og kommunernes interne organisering og styring. Tidsskriftet Politik 19 (2): 30-54.

Kuhlmann, Sabine, Jörg Bogumil og Stephan Grohs (2008). Evaluating administrative modernization in German local governments: Success or failure of the “new steering model”? Public Administration Review 68 (5): 851-863.

Mouritzen, Poul Erik (2014). Decentraliseringen ”revisited”. Otte spørgsmål til det kommunale selvstyre. I Niels Finn Christiansen, Jon Kvist, Niels Kærgaard og Klaus Petersen (red.), På kryds og tværs i velfærdsstatens univers: Festskrift til Jørn Henrik Petersen. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Moynihan, Donald P., Sergio Fernandez, Soonhee Kim, Kelly M. LeRoux, Suzanne J. Piotrowski, Bradley E. Wright og Kaifeng Yang (2011). Performance regimes amidst governance complexity. Journal of Public Administration Research and Theory 21 (Suppl. 1): 141-155.

Opstrup, Niels og Anders R. Villadsen (2015). The right mix? Gender diversity in top management teams and financial performance. Public Administration Review 75 (2): 291-301.

Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert (2011). Public Management Reform: A Comparative Analysis. New Public Management, Governance, and the Neo-Weberian State. 3. udg. Oxford: Oxford University Press.

Produktivitetskommissionen (2014). Det handler om velstand og velfærd. København: Produktivitetskommissionen.

Rubin, Irene (2010). The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. 6. udg. Washington, DC: CQ Press.

Serritzlew, Søren (2005). Breaking budgets: An empirical examination of Danish municipalities. Financial Accountability & Management 21 (4): 413-435.

Tovmo, Per (2007). Budgetary procedures and deficits in Norwegian local governments. Economics of Governance 8 (1): 37-49.

Van Dooren, Wouter, Geert Bouckaert og John Halligan (2015). Performance Management in the Public Sector. 2. udg. London: Routledge.

Velasco, Andrés (2000). Debts and deficits with fragmented fiscal policymaking. Journal of Public Economics 76 (1): 105-125.

Walker, Richard M. og Rhys Andrews (2015). Local government management and performance: A review of evidence. Journal of Public Administration Research and Theory 25 (1): 101-133.

Wildavsky, Aaron (1979). The Politics of the Budgetary Process. 3. udg. Boston: Little, Brown & Company.

Wittrup, Jesper, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft (2013a). Kommunale serviceniveauer og produktivitet. København: KORA.

Wittrup, Jesper, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft (2013b). Service og produktivitet i 94 kommuner. København: KORA.

Wooldridge, Jeffrey M. (2009). Introductory econometrics. 4. udg. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.

Downloads

Publiceret

2017-02-01

Citation/Eksport

Houlberg, K., & Ibsen, M. (2017). Kommunernes produktivitet: Hvilken betydning har kommunens administrative organisering og de lokale økonomiske grundvilkår?. Politica, 49(1). https://doi.org/10.7146/politica.v49i1.131272