Den svenska klassröstningen på reträtt – Gör ett nytt klasschema någon skillnad?

Forfattere

  • Erik Vestin
  • Maria Oskarson

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v49i2.131264

Resumé

I ljuset av observationer av klassröstningens minskande styrka har en del forskare föreslagit rekonstruktioner av klassvariabeln på ett sätt som bättre urskiljer post-industriella trender på arbetsmarknaden. En ledande förespråkare för ett sådant synsätt är Daniel Oesch. I denna artikel jämför vi utvecklingen i klassröstningens styrka i Oeschs klasschema med ett mer traditionellt klasschema på de svenska valundersökningarna 1968-2014. Resultaten visar att schemana ger anmärkningsvärt lika resultat, att Oeschs schema inte fungerar påtagligt bättre för nyare politiska partier, och att utvecklingen i fördelningen av positioner på arbetsmarknaden inte gör särskilt stor skillnad för skattningarna av klassröstningens styrka. Vi diskuterar implikationerna av detta.

Referencer

Achen, Christopher och Larry Bartels (2016). Democracy for Realists: Why Elections Do Not Produce Responsive Government. Princeton: Princeton University Press.

Alford, Robert (1962). Living research: A suggested index of the association of social class and voting. Public Opinion Quarterly 26 (3): 417-425.

Bartolini, Stefano och Peter Mair (1990). Identity, Competition and Electoral Availability: The Stabilisation of European Electorates 1885-1985. Cambridge: Cambridge University Press.

Bengtsson, Mattias, Tomas Berglund och Maria Oskarson (2013). Class and ideological orientations revisited: An exploration of class-based mechanisms. The British Journal of Sociology 64 (4): 691-716.

Brooks, Clem, Paul Nieuwbeerta och Jeff Manza (2006). Cleavage-based voting behavior in cross-national perspective: Evidence from six postwar democracies. Social Science Research 35 (1): 88-128.

Clark, Terry Nichols och Seymour M. Lipset (1991). Are social classes dying? International Sociology 6 (4): 397–410.

Dalton, Russell J. (2008). Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies. Washington, DC: CQ Press.

Deegan‐Krause, Kevin (2007). New dimensions of political cleavage, s. 538-556 i Russell J. Dalton och Hans-Dieter Klingemann (red.), Oxford Handbook of Political Behavior. Oxford: Oxford University Press.

Dolezal, Martin (2010). Exploring the stabilization of a political force: The social and attitudinal basis of green parties in the age of globalization. West European Politics 33 (3): 534-552.

Dunleavy, Patrick (1980). The political implications of sectoral cleavages and the growth of state employment: Part 1, the analysis of production cleavages. Political Studies 28 (3): 364-383.

Erikson, Robert och John Goldthorpe (1992). The Constant Flux: A Study of Class Mobility in Industrial Societies. Oxford: Clarendon Press.

Erikson, Robert. John Goldthorpe och Lucienne Portocarero (1979). Intergenerational class mobility in three Western European societies: England, France and Sweden. The British Journal of Sociology 30 (4): 415-441.

Evans, Geoffrey (1999). The End of Class Politics? Class Voting in Comparative Context. Oxford: Oxford University Press.

Evans, Geoffrey (2000). The continued significance of class voting. Annual Review of Political Science 3 (1): 401-417.

Evans, Geoffrey och Nan Dirk De Graaf (2013). Political Choice Matters: Explaining the Strength of Class and Religious Cleavages in Cross-National Perspective. Oxford: Oxford University Press.

Evans, Geoffrey och James Tilley (2012). How parties shape class politics: Explaining the decline of the class basis of party support. British Journal of Political Science 42 (1): 137-161.

Goldthorpe, John (2000). Social class and the differentiation of employment contracts, s. 206-229 i On Sociology: Numbers, Narratives and the Integration of Research and Theory. Oxford: Oxford University Press.

Güveli, Ayse (2007). New Social Classes Within the Service Class in the Netherlands and Britain: Adjusting the EGP Class Schema for the Technocrats and the Social and Cultural Specialists. Nijmegen: UB Nijmegen.

Güveli, Ayse, Ariana Need och Nan Dirk De Graaf (2007). The rise of ”new” social classes within the service class in the Netherlands: Political orientation of social and cultural specialists and technocrats between 1970 and 2003. Acta Sociologica 50 (2): 129-146.

Holmberg, Håkan (1982). Folkmakt, folkfront, folkdemokrati: de svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943-1977. Studia historica Upsaliensia. Stockholm: Almqvist & Wiksell International.

Hout, Michael, Clem Brooks och Jeff Manza (1995). The democratic class struggle in the United States, 1948-1992. American Sociological Review 60 (6): 805-828.

Jansen, Giedo (2011). Social Cleavages and Political Choices: Large-scale Comparisons of Social Class, Religion and Voting Behavior in Western Democracies. Nijmegen: ICS Dissertation, Radboud Universiteit.

Johansson, Göran V. (1985). Kristen demokrati på svenska: studier om KDS tillkomst och utveckling 1964-1982. Bibliotheca historica Lundensis. Malmö: LiberFörlag/Gleerup.

Kitschelt, Herbert (1994). The Transformation of European Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kitschelt, Herbert (2013). Social class and the radical right: conceptualizing political preference formation and partisan choice, s. 224-251 i Jens Rydgren (red.), Class Politics and the Radical Right. London: Routledge.

Knutsen, Oddbjørn (2006). Class Voting in Western Europe: A Comparative Longitudinal Study. Lanham: Lexington Books.

Knutsen, Oddbjørn och Peter Egge Langsæther (2016). Class voting in Western Europe: Do various class schemas make a difference? Manuskript presenterat vid 24th World Congress of the International Political Science Association, Poznan.

Kriesi, Hanspeter (1989). New social movements and the new class in the Netherlands. American Journal of Sociology 94 (5): 1078-1116.

Kriesi, Hanspeter, Edgar Grande, Romain Lachat, Martin Dolezal, Simon Bornschier och Timotheos Frey (2006). Globalization and the transformation of the national political space: Six European countries compared. European Journal of Political Research 45 (6): 921-956.

Lachat, Romain (2007). Measuring cleavage strength. Opublicerat manuskript. http://romain-lachat.ch/papers/cleavages.pdf.

Manza, Jeff, Michael Hout och Clem Brooks (1995). Class voting in capitalist democracies since World War II: Dealignment, realignment, or trendless fluctuation? Annual Review of Sociology 21 (1): 137-162.

Oesch, Daniel (2006). Redrawing the Class Map: Stratification and Institutions in Britain, Germany, Sweden and Switzerland. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Oesch, Daniel (2008). The changing shape of class voting. European Societies 10 (3): 329-355.

Oesch, Daniel (2013). The class basis of the cleavage between the New Left och the radical right: An analysis for Austria, Denmark, Norway och Switzerland, s. 31-51 i Jens Rydgren (red.), Class Politics and the Radical Right. London: Routledge.

Oesch, Daniel och Line Rennwald (2010). The class basis of Switzerland’s cleavage between the new left and the populist right. Swiss Political Science Review 16 (3): 343-371.

Oskarson, Maria (2005). Social structure and party choice, s. 84-105 i Jacques Thomassen (red.), The European Voter: A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford: Oxford University Press.

Oskarson, Maria (2007). Att koda klass - Valundersökningarnas klasschema jämfört med European Socio-economic Classification (ESeC). Rapport. Göteborg: SOM-institutet.

Oskarson, Maria (2010). Klass och partisympati, s. 197-208 i Maria Oskarson, Mattias Bengtsson och Tomas Berglund (red.), En fråga om klass? - Levnadsförhållanden, livsstil, politik. Malmö: Liber.

Oskarson, Maria (2015). The neverending story of class voting in Sweden, s. 246-259 i Jon Pierre (red.), The Oxford Handbook of Swedish Politics. Oxford: Oxford University Press.

Oskarson, Maria och Marie Demker (2015). Room for realignment: The working-class sympathy for Sweden Democrats. Government and Opposition 50 (4): 629-651.

Petersson, Olof (1977). Väljarna och valet 1976. Stockholm: LiberFörlag/Allmänna förlaget.

Rennwald, Line och Geoffrey Evans (2014). When supply creates demand: social democratic party strategies and the evolution of class voting. West European Politics 37 (5): 1108-1135.

Rose, Richard och Bo Särlvik (1974). Electoral Behavior: A Comparative Handbook. London: Collier Macmillan.

Rydgren, Jens (2013). Class Politics and the Radical Right. London: Routledge.

Stubager, Rune (2009). Education-based group identity and consciousness in the authoritarian-libertarian value conflict. European Journal of Political Research 48 (2): 204-233.

Downloads

Publiceret

2017-05-02

Citation/Eksport

Vestin, E., & Oskarson, M. (2017). Den svenska klassröstningen på reträtt – Gör ett nytt klasschema någon skillnad?. Politica, 49(2). https://doi.org/10.7146/politica.v49i2.131264