Aktivisme i dansk udenrigspolitik: Norden, FN, NATO og EU

Forfattere

  • Rasmus Brun Pedersen
  • Jens Ringsmose

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v49i4.131229

Resumé

Denne introduktionsartikel giver et signalement af den eksisterende litteratur om dansk udenrigspolitisk aktivisme. Vi argumenterer for, at begrebet aktivisme er nyttigt, når det gælder om at sætte en overordnet etikette på dansk udenrigspolitik, men vi er samtidig af den opfattelse, at begrebet stiller sig i vejen for en nuanceret forståelse af karakteren af den samlede danske udenrigspolitik. Dette skyldes et meget ensidigt fokus på sikkerhedspolitikken, hvor der har været en tendens til at generalisere fra aktivisme i sikkerhedspolitikken til de øvrige områder i den danske udenrigspolitik. Afsættet for en mere finkornet analyse af aktivismen i dansk udenrigspolitik må dels være en mere præcis operationalisering af aktivismebegrebet, dels en mere kompartmentaliseret forståelse af udenrigspolitikken. Begge dele udvikler vi i artiklens andet hovedafsnit, hvor vi også præsenterer en typologi til analyse af aktivisme. I artiklens tredje og sidste hoveddel sammenligner vi udviklingen i aktivismen inden for fire institutionelle hovedspor i dansk udenrigspolitik: EU, NATO, FN og Norden.

Referencer

Branner, Hans (2000). The Danish foreign policy tradition and the European context, pp. 185-220 i Hans Branner og Morten Kelstrup (red.), Denmark’s Policy towards Europe after 1945. History Theory and Options. Odense: Odense Universitetsforlag.

Due-Nielsen Carsten og Petersen Nikolaj (1995). Denmark’s foreign policy since 1967: An introduction, pp. 11–54 i Carsten Due-Nielsen og Nikolaj Petersen (red.), Adaptation and Activism. København: DJØF Publishing.

Henriksen, Anders og Jens Ringsmose (2012). What did Denmark gain? Iraq, Afghanistan, and the relationship with Washington, pp. 157-181 i Danish Foreign Policy Year Book. København: DIIS.

Heurlin, Bertel (1993). Nye prioriteringer i dansk udenrigspolitik, pp. 30-50 i Nikolaj Petersen og Nikolaj Thune (red.), Dansk Udenrigspolitisk Årbog 1993. København: DUPI.

Holbraad Carsten (1991). Danish Neutrality: A Study in the Foreign Policy of a Small State. Oxford: Clarendon Press.

Holm, Hans-Henrik (1998). And now what – Denmark? Danish foreign policy turns activist, pp. 18-41 i Georg Sørensen og Hans-Henrik Holm (red.), And Now What? International Politics after the Cold War. Essays in Honour of Nikolaj Petersen. Aarhus: Politica.

Holm, Hans-Henrik (2002). Danish foreign policy activism: The rise and decline, pp. 19-45 i Danish Foreign Policy Yearbook 2002. København: DUPI.

Hækkerup Per (1965). Danmarks udenrigspolitik. København: Fremad.

Jakobsen, Peter Viggo (2006). Nordic Approaches to Peace Operations: A New Model in the Making. London & New York: Routledge.

Jakobsen, Peter Viggo (2015). Danmarks militære aktivisme fortsætter med eller uden USA. Tidsskriftet Politik 18 (4): 5-13.

Jakobsen, Peter Viggo, Jens Ringsmose og Håkon Lunde Saxi (2016). Bandwagoning for prestige: Denmark, Norway and the war on terror. Paper præsenteret på CEEISA-ISA Joint International Conference, Ljubljana, Slovenien, 22.-25. juni.

Knudsen, Tonny Brems (2004). Denmark and the war against Iraq: Losing sight of internationalism?, pp. 49-90 i Danish Foreign Policy Yearbook 2004. København: DIIS.

Kristensen, Kristian Søby og Kristan Knus Larsen (2017). Denmark’s fight against irrelevance, or the alliance politics of “punching above your weight”, pp. 59-76 i Michael Wesley (red.), Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century. Acton: ANU press.

Larsen, Henrik (2009). Danish foreign policy and the balance between the EU and the US: The choice between Brussels and Washington after 2001. Cooperation and Conflict 44 (2): 209-230.

Mouritzen, Hans (2007). Denmark’s super Atlanticism. Journal of Transatlantic Studies 5 (2): 155-169.

Mouritzen, Hans (2015). Vores udenrigspolitik skal drives af substans – ikke kun positionering. Politiken, 15. oktober.

Olesen, Mikkel Runge (2015). Danish support for the Baltic struggle for independence 1988-1991: A hawk-dove domestic confrontation. Baltic Journal of Political Science 3: 83-99.

Olesen, Thorsten Borring og Poul Villaume (2006). I blokopdelingens tegn, Dansk udenrigspolitisk historie bind 5. København: Danmarks Nationalleksikon.

Pedersen, Rasmus Brun (2012). Danish foreign policy activism: Differences in kind or degree? Cooperation and Conflict 47 (3): 331-349.

Pedersen, Rasmus Brun (2015). Tilkoblings- og afkoblingsstrategier i dansk udenrigspolitik: udvikling og tendenser i de danske udenrigspolitiske doktriner. Tidsskriftet Politik 18 (4): 37-45.

Pedersen, Rasmus Brun og Yf Reykers (2017). Small states status bandwagon: A comparative study of Denmark and Belgium in the USA-led coalition against ISIL. Paper præsenteret på Nordic Political Science Associations årsmøde, Odense, 4.-7. august.

Pedersen Rasmus Brun og Karen Gram-Skjoldager (2015) International aktivisme i dansk udenrigspolitik 2001–2009 En tværfaglig forskningsstatus. Historisk tidsskrift 115 (1): 163-188.

Petersen Nikolaj (1977). Adaptation as a framework for foreign policy behavior. Cooperation and Conflict 12 (4): 221-250.

Petersen, Nikolaj (2000). National strategies in the integration dilemma: The promises of adaptation theory, pp. 72-99 i Hans Branner og Morten Kelstrup (red.), Denmark’s Policy towards Europe after 1945. History, Theory and Options. Odense: Odense Universitetsforlag.

Rasmussen, Anders Fogh (2003). Statsminister Anders Fogh Rasmussens tale på Københavns Universitet den 23. september 2003, “Visioner om Danmarks aktive Europapolitik”. www.stm.dk/_p_7451.html (august 2016).

Rasmussen, Anders Fogh (2006). Danmark må gøre op med småstatsmentaliteten. Ugebrevet Mandag Morgen, 11. september.

Rasmussen, Mikkel Vedby (2005). “What’s the use of it?”: Danish strategic culture and the utility of armed force. Cooperation and Conflict 40 (1): 67-89.

Ringsmose, Jens (2009). Paying for protection. Denmark’s military expenditures during the Cold War. Cooperation and Conflict 44 (1): 73-97.

Ringsmose, Jens (2010). NATO burden sharing redux: Continuity and change after the Cold War. Contemporary Security Policy 31 (2): 319-338.

Rynning Sten (2003). Denmark as a strategic actor? Danish security policy after 11 September, pp. 23-46 i Danish Foreign Policy Yearbook 2003. København: DIIS.

Rynning, Sten (2006). Den ufuldendte strategiske aktør: Danmark og sikkerhedspolitikken siden 2001. Militært Tidsskrift juli: 186-196.

Schweller, Randall (1994). Bandwagoning for profit: Bringing the revisionist state back in. International Security 19: 72-107.

Udenrigskommissionen (1990). Udenrigstjenesten mod år 2000, Betænkning nr. 1209, Udenrigskommissionen af 1. april 1989. København: Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet (1994). Principper og perspektiver i dansk udenrigspolitik. Dansk udenrigspolitik på vej mod år 2000. København: Udenrigsministeriet.

Udenrigsministeriet (2003). En verden i forandring. Regeringens bud på nye prioriteter i Danmarks Udenrigspolitik. København: Regeringen.

Udenrigsministeriet (2010). Kurs mod 2020 – Dansk udenrigspolitik i nyt farvand. København: Udenrigsministeriet.

Villaume, Poul (1995). Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig - en studie i dansk sikkerhedspolitik, 1949-1961. København: Eirene.

Villaume, Poul (2006). Aktivisme – eller tilpasning til USA. Information, 9. juni.

Waltz Kenneth (1979). The Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-Wesley.

Wivel, Anders (2005). Between paradise and power: Denmark’s transatlantic dilemma. Security Dialogue 36 (3): 417-421.

Wivel, Anders (2013). From peacemaker to warmonger? Explaining Denmark’s great power politics. Swiss Political Science Review 19: 298-312.

Wivel Anders (2014). Still living in the shadow of 1864? Danish foreign policy doctrines and the origins of Denmark’s pragmatic activism, pp. 109-139 i Danish Foreign Policy Yearbook 2014. København: DIIS.

Downloads

Publiceret

2017-11-01

Citation/Eksport

Pedersen, R. B., & Ringsmose, J. (2017). Aktivisme i dansk udenrigspolitik: Norden, FN, NATO og EU. Politica, 49(4). https://doi.org/10.7146/politica.v49i4.131229