Hvordan undersøger man samspillet mellem ministre og embedsmænd? Svar til Pernille Boye Koch og Carina Saxlund Bischoff

Forfattere

  • Jørgen Grønnegård Christensen
  • Niels Fenger
  • Marius Ibsen
  • Bo Smith

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v50i1.131221

Referencer

Bertelsen, Barbara og Jens Teilberg Søndergaard (2016). Kodex VII – overvejelser om pligternes grundlag og konsekvenser ved overtrædelse af dem, pp. 497-503 i Børge Dahl, Michael Hansen Jensen og Søren Højgaard Mørup (red.), Festskrift til Jens Peter Christensen. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Bet. 1566 (2017). De praktiske erfaringer med undersøgelseskommissioner. Udvalget om undersøgelseskommissioners deludtalelse. København: Justitsministeriet.

Bo Smith-udvalget (BSU) (2015). Embedsmanden i det moderne folkestyre. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Christensen, Jens Peter (1997). Ministeransvar. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Christensen, Jørgen Grønnegård (2014). Politisk-administrativ kontrol, pp. 383-414 i Jens Blom-Hansen, Peter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (red.), Offentlig forvaltning – et politologisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.

Christensen, Jørgen Grønnegård og Niels Opstrup (2017). Bureaucratic dilemmas: Civil servants between political responsiveness and normative constraints. Governance, DOI: 10.111/gove.12312.

Dahlgaard, Jens Olav (2015). Der kommer nok ti flere møgsager for embedsmænd de næste fem år. Politiken, 22. september.

Edwardsson, Eva og Helena Wockelberg (2013). European legal method in Denmark and Sweden: Using social science theory and methodology to describe the implementation of EU Law. European Law Journal 19 (3): 364-381.

Finansministeriet (2015). Kodex VII. Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen. København: Moderniseringsstyrelsen.

FOB (2013). Folketingets Ombudsmand Beretning 2012. http://beretning2012.ombudsmanden.dk/ (1. oktober, 2017).

Fenger, Niels og Mette Kryger Gram (2016). Myter og realiteter omkring embedsmænds lydighedspligt og sondringen mellem ulovlige og klart ulovlige dispositioner. Politica 48 (4): 392-407.

Koch, Pernille Boye og Carina Saxlund Bischoff (2017). Laster og dyder i embedsværk og forvaltning – en metodekritisk analyse af Bo Smith-udvalgets undersøgelser af embedsværkets overholdelse af regler og normer. Politica 50 (1).

Koch, Pernille Boye og Tim Knudsen (2015). Ansvaret der forsvandt – om magten, ministrene og embedsværket. København: Samfundslitteratur.

Mastenbroek, Ellen (2017). Guardians of EU law? Analysing roles and behavior of Dutch legislative drafters involved in EU compliance. Journal of European Public Policy 24 (9): 1289-1307.

Tynell, Jesper (2015). Mørkelygten. Embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta. København: Samfundslitteratur.

Veit, Sylvia, Nadin Fromm og Falk Ebinger (2017). Bureaucratic politicisation and its effects on decision-making behaviour: Findings from and interview study with former senior civil servants in Germany. Paper præsenteret på ECPR General Conference, University of Oslo, 6.-9. september.

Wockelberg, Helena (2014). Political servants or independent experts? A comparative study of bureaucratic role perceptions and the implementation of EU Law in Denmark and Sweden. Journal of European Integration 36 (7): 731-747.

Downloads

Publiceret

2018-02-05

Citation/Eksport

Christensen, J. G., Fenger, N., Ibsen, M., & Smith, B. (2018). Hvordan undersøger man samspillet mellem ministre og embedsmænd? Svar til Pernille Boye Koch og Carina Saxlund Bischoff. Politica, 50(1). https://doi.org/10.7146/politica.v50i1.131221