Laster og dyder i embedsværk og forskning – en metodekritisk analyse af Bo Smith-udvalgets undersøgelser af embedsværkets overholdelse af regler og normer

Forfattere

  • Pernille Boye Koch
  • Carina Saxlund Bischoff

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v50i1.131219

Resumé

Bo Smith-udvalgets konklusioner om tilstanden i det danske embedsværk har sat markante aftryk i den offentlige debat. Konklusionerne indeholder en klar afvisning af, at der er systemiske fejl i samspillet mellem politikere og embedsmænd, og det fremhæves, at de klassiske embedsmandsnormer efterleves i betydelig udstrækning. Vi gennemgår her de undersøgelser, som konklusionerne hviler på, og afdækker væsentlige brud på forskningskriterierne og metodiske fejlgreb, som svækker validiteten af udvalgets konklusioner. Faktisk kunne dele af datagrundlaget lige så godt tolkes omvendt, når det handler om lovlighedsnormens overholdelse. Det fremgår nemlig, at et bemærkelsesværdigt højt antal embedsmænd er villige til at medvirke til ulovlige handlinger. Vi understreger derfor, at der er behov for flere og bedre undersøgelser for at få relevant viden om normoverholdelse i centraladministrationen.

Referencer

Adcock, Robert og David Collier (2001). Measurement validity: A shared standard for qualitative and quantitative research. American Political Science Review 95 (3): 529-546.

Andersen, Lotte Bøgh (2012). Forskningskritierier, pp. 97-114 i Lotte Bøgh Andersen, Kasper Møller Hansen og Robert Klemmensen (red.), Metoder i statskundskab. København: Hans Reitzels Forlag.

Betænkning nr. 1315 (1996). Betænkning om undersøgelsesorganer. København: Justitsministeriet.

Betænkning nr. 1354 (1998). Forholdet mellem ministre og embedsmænd. København: Finansministeriet.

Betænkning nr. 1443 (2004). Embedsmænds rådgivning og bistand. Finansministeriet.

Betænkning nr. 1537 (2013). Ministrenes særlige rådgivere – et serviceeftersyn. København: Finansministeriet.

Bo Smith-udvalget (2015). Embedsmanden i det moderne folkestyre. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Christensen, Jens Peter (1996). Skandalesager og embedsmandsansvar. Politica 28 (3): 255-270.

Christensen, Jens Peter (1997). Ministeransvar København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Christensen, Jørgen Grønnegård, Julie Grunnet Wang og Niels Opstrup (2016). Embedsmandsdyderne og det ministerielle hierarki. Politica 48 (4): 431-454.

Converse, Jean M og Stanley Presser (1986). Survey Questions: Handcrafting the Standardized Questionnaire. Newbury Park, CA: Sage Publications.

DJØF’s fagligt etiske arbejdsgruppe (1993). Fagligt-etiske principper i offentlig administration. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Fisher, Robert J. (1993). Social desirability bias and the validity of indirect questioning. Journal of Consumer Research 20 (2): 303-315.

Gerring, John (2012). Social Science Methodology: A Unified Framework. Cambridge: Cambridge University Press.

Henrichsen, Carsten (2015). Ministeransvar og embedsmænds ansvar. Tidsskriftet Futuriblerne 43 (2-3): 26-32.

Johnson, Janet, H.T. Reynolds og Jason Mycoff (2008). Political Science Research Methods (6. udg.). Washington: CQ Press.

Justitsministeriet (2014). Beretning afgivet af Skattesagskommissionen. Albertslund: Rosendahls – Schultz Distribution.

Koch, Pernille Boye og Tim Knudsen (2014). Ansvaret, der forsvandt – om magten, ministrene og embedsværket. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Krumpal, Ivar (2013). Determinants of social desirability bias in sensitive surveys: a literature review. Qual Quant 47: 2025–2047.

Loft, Peter og Jørgen Rosted (2016). Hvem har ansvaret? Revner og sprækker i det danske embedsmandssystem. København: Gyldendal.

Olsen, Henning (2006). Guide til gode spørgeskemaer. København: Socialforskningsinstituttet.

Smith, Bo og Jørgen Grønnegård Christensen (2016). Embedsmænd som dydens vogtere eller demokratiets tjenere. Politica 48 (4): 373-391.

Talevski, Oliver (2002). Undersøgelseskommissioner, embedsmandsansvaret, Folketingets rolle. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Tynell, Jesper (2014). Mørkelygten. Embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Downloads

Publiceret

2018-02-05

Citation/Eksport

Koch, P. B., & Bischoff, C. S. (2018). Laster og dyder i embedsværk og forskning – en metodekritisk analyse af Bo Smith-udvalgets undersøgelser af embedsværkets overholdelse af regler og normer. Politica, 50(1). https://doi.org/10.7146/politica.v50i1.131219