Nyhedsmediernes rolle i de politiske beslutningsprocesser

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130811

Nøgleord:

medier, politisk opmærksomhed, politiske beslutningsprocesser, offentlig politik

Resumé

Hvilken betydning har medierne for politiske beslutningsprocesser? På baggrund af studier af, under hvilke betingelser medieopmærksomhed fører til politisk opmærksomhed, og teorier om politiske beslutningsprocesser generelt argumenterer denne artikel for, at mediernes indflydelse på politiske beslutningsprocesser er politisk betinget. Hvis medierne skaber opmærksomhed omkring et emne, der i forvejen interesserer politikerne, kan medieopmærksomhed, hvis den også er vedvarende, igangsætte politiske beslutningsprocesser, der fører til væsentlige politiske beslutninger. Artiklen illustrerer dette ved hjælp af to danske eksempler og diskuterer, hvordan artiklens påstand kan undersøges mere generelt.

Referencer

Albæk, Erik og Claes H. de Vreese (2010). Forskning i politisk kommunikation: en introduktion. Politica 42 (3): 279-293.

Albæk, Erik og Claes H. de Vreese (2016). Introduktion: politikere og medier. Økonomi og Politik 89 (3): 3-10.

Albæk, Erik, Christoffer Green-Pedersen og Lars Thorup Larsen (2014). Moralpolitik i Danmark. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Andersen, Mikael S. og Michael W. Hansen (1991). Vandmiljøplanen. Fra handling til symbol. Harlev: Niche.

Baumgartner, Frank R. og Bryan D. Jones (1993). Agendas and Instabilities in American Politics. Chicago: University of Chicago Press.

Baumgartner, Frank R., Jeffrey M. Berry, Marie Hojnacki, David C. Kimball og Beth Leech (2009). Lobbying and Policy Change. Chicago: University of Chicago Press.

Cobb, Roger W. og Charles D. Elder (1983[1972]). Participation in American Politics. Baltimore: Johns Hopkins University Press.

Cook, Timothy E. (1998). Governing with the News. The News Media as a Political Institution. Chicago: University of Chicago Press.

Elmelund-Præstekær, Christian og Charlotte Wien (2007). Mediestormens magt. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Engeli, Isabelle, Christoffer Green-Pedersen og Lars Thorup Larsen (2012). Morality Politics in Western Europe. Parties Agendas and Policy Choices. London: Palgrave.

Green-Pedersen, Christoffer (2018). Dagsordensteori, pp. 175-192 i Christoffer Green-Pedersen, Carsten Jensen og Peter Nannestad (red.), Offentlig politik, 3. udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Green-Pedersen, Christoffer og Peter B. Mortensen (2019). The Danish Agendas Project, pp. 82-89 i Frank Baumgartner, Christian Breunig og Emiliano Grossman (red.), Comparative Policy Agendas. Theory, Tools, Data. Oxford: Oxford University Press.

Green-Pedersen, Christoffer og Rune Stubager (2010). The political conditionality of mass media influence: When do parties follow mass media attention? British Journal of Political Science 40 (3): 663-677.

Hopmann, David N., Christian Elmelund-Præstekær, Erik Albæk, Rens Vliegenthart og Claes H. de Vreese (2012). Party media agenda-setting: How parties influence election news coverage. Party Politics 18 (2): 1973-191.

Kingdon, John W. (1995 [1984]). Agendas, Alternatives and Public Policies. New York: Harper Collins.

Larsen, Christian Albrekt og Jørgen Goul Andersen (2004). Magten på borgen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Mortensen, Peter B. og Søren Serritzlew (2006). Newspapers and budgeting: The effects of media coverage on local expenditure decisions. Scandinavian Political Studies 29 (3): 236-260.

Nannestad, Peter (2018). Skraldespandsmodeller, pp. 147-174 i Christoffer Green-Pedersen, Carsten Jensen og Peter Nannestad (red.), Offentlig Politik, 3 udg. København: Hans Reitzels Forlag.

Ryfe, David Michael (2006). The nature of news rules. Political Communication 23 (2): 203-214.

Sevenans, Julie (2018). One concept, many interpretations: The medias’ causal roles in political agenda-setting processes. European Political Science Review 10 (2): 245-265.

Skovsgaard, Morten og Arjen van Dalen (2016). Politiske skandaler, pp. 239-263 i Thomas Olesen (red.), Medier, politik og samfund. København: Hans Reitzels Forlag.

Strömbäck, Jesper (2008). Four phases of mediatization: An analysis of the mediatization of politics. The International Journal of Press/Politics 13 (3): 228-246.

Stubager, Rune og Kasper Møller Hansen (2017). Præsidentvalget og troværdigheden, pp. 151-172 i Kasper Møller Hansen og Rune Stubager (red.), Oprør fra udkanten. Folketingsvalget 2015. København: DJØFs Forlag.

Thesen, Gunnar (2013). When good news is scarce and bad news is good: Government responsibilities and opposition possibilities in political agenda‐setting. European Journal of Political Research 52 (3): 364-389

Togeby, Lise, Jørgen Goul Andersen, Peter M. Christiansen, Torben B. Jørgensen og Signild Vallgårda (2003). Magt og demokrati i Danmark. Hovedresultater fra Magtudredningen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.

van Aalst, Peter og Stefaan Walgrave (2016). Information and arena: The dual function of the news media for political elites. Journal of Communication 6 (3): 496-518.

van Aalst, Peter og Stefaan Walgrave (2017). How Political Actors Use the Media. A Functional Analysis of the Media’s Role in Politics. London: Palgrave.

Vasterman, Peter L.M. (2005). Media-hypes. European Journal of Communication 20 (4): 508-530.

Vliegenthart, Rens, Stefaan Walgrave, Frank R. Baumgartner, Shaun Bevan, Christian Breunig, Sylvain Brouard, Laura Chaqués Bonafont, Emiliano Grossman, Will Jennings, Peter B. Mortensen, Anna M. Palau, Pascal Sciarini og Anke Tresch (2016). Do the media set the parliamentary agenda? A comparative study in seven countries. European Journal of Political Research 55 (2): 283-301

Walgrave, Stefaan og Peter van Aalst (2006). The contingency of the mass media’s political agenda setting power: Towards a preliminary theory. Journal of Communication 56 (2): 88-109.

Weible, Chris M. og Paul A. Sabbatier (2018). Theories of the Policy Process, 4. udg. London: Routledge.

Downloads

Publiceret

2020-05-18

Citation/Eksport

Albæk, E., & Green-Pedersen, C. (2020). Nyhedsmediernes rolle i de politiske beslutningsprocesser. Politica, 52(2), 170–185. https://doi.org/10.7146/politica.v52i2.130811