Markedsstyring indenfor statens mure: statsgarantimodellen som en markedsbaseret styringsform i dansk transportinfrastruktur

Forfattere

DOI:

https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130595

Nøgleord:

markedsstyring, infrastruktur, statsgarantimodellen, transport

Resumé

Artiklen bidrager til den danske forvaltningslitteratur ved at præsentere, analysere og begrebsliggøre en udbredt, men overset styringsform statsgarantimodellen (SGM), som har stor betydning i fremtidens infrastrukturpolitik. Artiklen undersøger, hvordan statsgarantimodellen (SGM) har udviklet sig til en markedsbaseret styringsform i den danske infrastrukturstyring på transportområdet, som er domineret af et hierarkisk styringsparadigme. Ved hjælp af et eksplorativt kvalitativt casestudie og med udgangspunkt i begrebet om styringsparadigmer (Torfing et al., 2020) tilpasset infrastruktur viser artiklen, at SGM blev opfundet som en markedsbaseret styringsmodel til at realisere megainfrastrukturprojekter udenfor den bureaukratiske styringsform. Overgangen fra en styringsmodel for enkeltstående infrastrukturprojekter til en markedsbaseret styringsform sker ved, at der dannes driftsselskaber, der bidrager med ekspertise og finansiering til det eksisterende hierarkisk styrede transportnetværk. Over tid udvikles styringsmodellen til offentlig transport og mellemstore infrastrukturprojekter, hvor markedsbaserede styringselementer integreres ind i den bureaukratiske styringsform, hvorved normerne for finansiering i det hierarkiske styringsparadigme ændres. Over tid reduceres det politiske handlerum i forhold til eksisterende og nye SGM-projekter af modellens markedsbaserede låsemekanismer.

Forfatterbiografi

Lene Tolstrup Christensen

Ph.d., gæsteforsker på Institut for Organisation på Copenhagen Business School. Hendes forskning fokuserer på offentlig styring, hybride organisationer og statslige selskaber i offentlige services og infrastruktur. Har modtaget IRSPM best paper award for nye forskere og har udgivet sin forskning i blandt andet Public Money and Management, Journal of Economic Policy Reform.

Referencer

Andersen, Lotte Bøgh, Carsten Greve, Kurt Klaudi Klausen og Jacob Torfing (2020). Offentlige styringsparadigmer. Konkurrence og sameksistens, 2. udg. København: Djøf Forlag.

Bogason, Peter og Eva Sørensen (1998). Samfundsforskning bottom-up: teori og metode. København: Samfundslitteratur.

Bruton, D. Garry, Mike W. Peng, David Ahlstrom, Ciprian Stan og Kehan Xu (2015). State-owned enterprises around the world as hybrid organizations. The Academy of Management Perspectives 29 (1): 92-114.

Christensen, Lene Tolstrup (2015). The return of the hierarchy: SOEs in marketisation. International Journal of Public Sector Management 28 (4/5): 307-321.

Christensen, Lene Tolstrup (2017). How hybridity has evolved in the governance of state-owned enterprises: Evidence from the internal marketization of Danish and Swedish passenger rail 1990-2015. Public Money and Management 37 (6): 401-408.

Christensen, Lene Tolstrup og Carsten Greve (2018). Choosing state owned enterprises over public-private partnerships for infrastructure governance: Explaining institutional change with evidence from Denmark’s transport sector. International Public Management Review 18 (2):137-316.

Christensen, Tom og Per Lægreid (2011). Complexity and hybrid public administration: Theoretical and empirical challenges. Public Organization Review 11: 407-423.

Denta, Sarah Maria (2017). Kommunale offentlige partnerskaber. Regulering i skyggen af Farumsagen. Doctoral School of Business and Management, Copenhagen Business School.

Eisenhardt, Kathleen M. og Melissa E. Graebner (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal 50 (1): 25-32.

Ejersbo, Niels og Carsten Greve (2014). Moderniseringen af den offentlige sektor, 3. udg. København: Akademisk Forlag.

Finansministeriet (2019). Kortlægning af statslige garantier og genudlån. København: Finansministeriet.

Greve, Carsten (2000). Statens virksomheder: aktieselskabsdannelse og privatiseringen i 1990’erne. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Greve, Carsten (2006). Public management reform in Denmark. Public Management Review 8 (1): 161-169.

Grossi, Giuseppe, Ulf Papenfuß og Marie-Soleil Tremblay (2015). Guest editorial: Corporate governance and acoountability of state-owned enterprises. International Journal of Public Sector Management 28 (4/5): 274-285.

Hodge, Graeme A., Carsten Greve og Anthony E. Boardman (red.) (2010). International handbook on public-private partnerships. Cheltenham: Edward Elgar.

Holm, Kaj Verner og Thomas Horstmann Nielsen (2018). The Danish state guarantee model for infrastructure investment. Paris: OECD Publishing.

Hood, Christopher (1991). A public management for all seasons? Public Administration 69 (1): 3-19.

Infrastrukturkommissionen (2008). Danmarks transportinfrastruktur 2030. Betænkning fra Infrastrukturkommissionen. København: Transportministeriet

ITF (2018). Private investment in transport infrastructure: Dealing with uncertainty in contracts. Paris: International Transport Forum

Kettl, Donald F. (1993). Sharing power: Public governance and private markets. Washington, DC: Brookings Institution Press.

Klijn, Erik-Hans og Joop Koppenjan (2015). Governance networks in the public sector. London: Routledge.

Koppenjan, Joop og Martin de Jong (2018). The introduction of public-private parternships in the Netherlands as a case of institutional bricolage: The evolution of an Anglo-Saxon transplant in a Rhineland context. Public Administration 96: 171-184.

Levi-Faur, David og Jacint Jordana (2004). The politics of regulation: Institutions and regulatory reforms for the age of governance. Cheltenham: Edward Elgar

Lindhorst, Andrej Christian (2020). Denmark: The incremental way towards a deep-seated marketization of service delivery, pp. 141-160 i Andrej Christian Lindhorst og Morten Balle Hansen (red.), Marketization in local government. Cham: Palgrave Macmillan.

Lindhorst, Andrej Christian og Morten Balle Hansen (2020). Marketization in local government: Diffusion and evolution in Scandinavia and England. Cham: Palgrave Macmillan.

Milward, Robert (2011). Public enterprise in the modern western world: An historical analysis. Annals of Public and Cooperative Economics 82 (4): 375-398.

Osborne, Stephen P. (red.) (2010). The New Public Governance? Emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London: Routledge.

Pedersen, John Storm og Karl Löfgren (2012). Public sector reforms: New Public Management without marketization? The Danish case. International Journal of Public Administration 35 (7): 435-447.

Pollitt, Christopher og Geert Bouckaert (2017). Public management reform: A comparative analysis into the age of austerity, 4. udg. Oxford: Oxford University Press.

Skelcher, Chris og Steven Rathgeb Smith (2015). Theorizing hybridity: Institutional logics, complex organizations, and actor identities: The case of nonprofits. Public Administration 93 (2): 433-448.

Sund & Bælt (2014). Den danske statsgarantimodel. København: Sund & Bælt.

Torfing, Jacob, Lotte Bøgh Andersen, Carsten Greve og Kurt Klaudi Klausen (2020). Public governance paradigms: Competing and co-existing. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Torfing, Jacob, Eva Sørensen og Asbjørn Røiseland (2019). Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward. Administration & Society 51 (5): 795-825.

Tvarnø, Christina, Carsten Greve og Sarah Maria Denta (2019). Offentlige-private partnerskaber: i et juridisk og politisk perspektiv. København: Karnov Group.

Verhoest, Koen, Sandra Van Thiel, Geert Bouckaert og Per Lægreid (red.) (2012). Government agencies: Practices and lessons from 30 countries. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Weber, Max (2013 [1978]). Economy and society: An outline of interpretive sociology. Volume 2. London: University of California Press.

Wegrich, Kai, Genia Hammerschmid og Gerhard Kostka (2017). The challenges of infrastructure: Complexity, (ir)rationalities, and the search for better governance, i Kai Wegrich, Genia Kostka og Gerhard Hammerschmid (red.), The governance of infrastructure. Oxford: Oxford University Press. doi: 10.1093/acprof:oso/9780198787310.001.0001

Downloads

Publiceret

2022-02-01

Citation/Eksport

Christensen, L. T. (2022). Markedsstyring indenfor statens mure: statsgarantimodellen som en markedsbaseret styringsform i dansk transportinfrastruktur. Politica, 54(1), 64–84. https://doi.org/10.7146/politica.v54i1.130595