Videnskabelig værdirelativisme og politiske værdier

  • Theresa Scavenius

Resumé

Der er uenighed om, hvorvidt videnskabelig værdirelativisme identificerer en norm for den politiske videnskab, der sigter imod, at politiske værdier bør ekskluderes fra denne, eller hvorvidt den videnskabelige værdirelativisme tværtimod anerkender vigtigheden af politiske værdier i den politologiske forskning. Artiklens formål er at tydeliggøre disse to argumenter. Centralt for artiklens diskussion er, (i) hvorvidt det antages, at sondringen imellem empiriske og normative domme inden for samfundsvidenskaberne alene kan tilskrives en analytisk karakter ,samt (ii) hvorvidt der kan identificeres en logisk afhængighed imellem på den ene side studiet af politiske værdier og på den anden side empiriske studier af politologisk relevante fænomener. Hvis (i) og (ii) kan forsvares, hævder artiklen, at den samfundsvidenskabelige forsker — ud over at bidrage med metodisk set politisk neutrale analyser — tillige bør indtage en værdikritisk stilling over for egne værdiantagelser samt samfundets politiske værdier.

Publiceret
2011-01-01
Citation/Eksport
Scavenius, T. (2011). Videnskabelig værdirelativisme og politiske værdier. Politica, 43(4), 499-516. https://doi.org/10.7146/politica.v43i4.114816
Sektion
Artikler