Handel og klima: Samspil eller konflikt?

  • Birgitte Egelund Olsen

Resumé

Med udgangspunkt i en retlig analyse af forholdet mellem WTO og klimaregimet identificerer denne artikel en række af de retlige konflikter, der potentielt kan opstå mellem WTO- og klimaretten. Fokus er på WTO-systemets muligheder for at integrere klima som et lovligt hensyn, når fx EU gennemfører tiltag med henblik på at realisere sine forpligtelser i henhold til Klimakonventionen og de dertil knyttede aftaler, samt på de fremtidige muligheder for i regi af WTO at få gennemført multilaterale aftaler, der har til formål at bidrage til en realisering af de globale klimamålsætninger. Der præsenteres to modeller — præcedensmodellen og lovmodellen - der hver for sig og i samspil vil kunne bidrage til, at den internationale regulering af handel supplerer og støtter den globale klimaregulering.

Publiceret
2013-01-01
Citation/Eksport
Olsen, B. (2013). Handel og klima: Samspil eller konflikt?. Politica, 43(4), 439-458. https://doi.org/10.7146/politica.v43i4.114813
Sektion
Artikler