Udlån af erfaringer

alternative udlånsservices og samskabelse på biblioteket

Authors

  • Anna Arendse Thorsen Department of Communication, University of Copenhagen

DOI:

https://doi.org/10.7146/njlis.v1i1.120082

Keywords:

Nontraditional library collections, nonprint materials, knowledge sharing, co-creation, lending library

Abstract

The aim of this paper is to investigate how an increasing fraction of the Danish libraries over the last years has experimented with lending of non-traditional materials. The main purpose is to examine how library staff can develop non-traditional lending initiatives that support a user-to-user exchange of experiences. The paper’s main contribution is the presentation of a model, “Erfaringsudlånsmodellen” (“The model of Experience Lending”), which describes how the cultural communication strategy of co-creation can be combined with the lending of non-traditional materials, which will result in an extension of the library collection that in the future can contain not only the materials, but the patrons’ experiences with the materials as well. A number of Danish and foreign examples of the lending of non-traditional materials are reviewed. Afterwards, two specific Danish alternative lending initiatives are investigated further. These are Valby’s Library’s “FrøLab” (“SeedLab”) and Risskov Library’s “Man Bliver Glad af Surdej!” (“Sourdough makes you happy!”) The lending design of these initiatives is discussed, and it is stated that the initiatives combine knowledge sharing tools with co-creation to facilitate an exchange of experience between users. This lending design is formalized in the model of Experience Lending, which is presented and discussed.

References

Andersen, L. & Espersen, H. (2017). Bibliotekers arbejde med samproduktion og samskabelse. I C. Laskie (Red.), Biblioteksdidaktik (s. 127-155). København: Hans Rietzels Forlag.
Audunson, R., Hobohm, H-C. & Tóth, M. (2019). ALM in the public sphere: how do archivists, librarians and museum professionals conceive the respective roles of their institutions in the public sphere? Information Research, 24(4). DOI 10.1108/JD-12-2016-0148
Beck Holm, A. (2015). Videnskab i virkeligheden. En grundbog i videnskabsteori. København: Samfundslitteratur.
Bibliotekscentralen (1964) Lov nr. 171 af 27. maj 1964 om folkebiblioteker m.v. Ballerup: Bibliotekscentralen.
Broberg, M.B. (2016). Kommunalt frøbytte for 575.000 kr. i København. Jyllands-Posten 16.2.2016. Https://jyllands-posten.dk/indland/ECE8446101/kommunalt-froebytte-for-575000-kr-i-koebenhavn/
Brøgger, S. (2016). Kritik af kommunalt projekt: Frøbytte ikke vores opgave. TV2 Lorry, 16.2.2016. Https://www.tv2lorry.dk/artikel/kritik-af-kommunalt-projekt-froebytte-ikke-vores-opgave
Dahl, S. (1957). Nordisk håndbog i bibliotekskundskab. København: A.G. Hassing.
Dahlkild, N. (2017). Biblioteket som rum i byens rum. Nordisk Tidsskrift for Informationsvidenskab Og Kulturformidling, 2(1), 21-36. DOI: https://doi.org/10.7146/ntik.v2i1.26055
Danmarks Biblioteksforening (2017). DB budgetundersøgelse 2017. Lokaliseret 16.4.2020 http://www.db.dk/budget2017
Falk, J. (2011). Den museumsbesøgendes oplevelser: hvem kommer, hvorfor og med hvilke følger. I: Drotner, K. et al.: Det interaktive museum. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2011.
Finansministeriet (2017) Fair og lige konkurrence. Https://www.fm.dk/publikationer/2017/fair-og-lige-konkurrence
Holdt Christensen, P. (2010). Mere vidensdeling. København: Hans Reitzels Forlag.
Human Library (2019) About the Human Library. Lokaliseret 4.11.2019 https://humanlibrary.org/about/
Hvenegaard Rasmussen, C. (2016). Formidlingsstrategier. En grundbog om kulturinstitutioners formidling. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Jantzen, C. Vetner, M. & Bouchet, J. (2011). Oplevelsesdesign. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Jensen, E. (1987). Kunstudlån. I B. Bolekund et al. (Red.) Opsøgende biblioteksarbejde i Danmark (s. 194-198). Ballerup: Bibliotekscentralen.
Jepsen, M. (2017). Skulle det være et strikkekit og en slowjuicer?? Nyt fra HK, 21.5.2017. Https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2017/05/21/skulle-det-vaere-et-strikkekit-og-en-slowjuicer
Jochumsen, H. (2017). Biblioteket gennem 100 år – indhold, rammer og relationer. I C. Laskie (Red.), Biblioteksdidaktik (s. 17-48). København: Hans Rietzels Forlag.
Massis, E.B. (2013). Whats new in libraries: From iPads to fishing rods: checking out library materials. New Library World, 114(1/2), 80-83. DOI 10.1108/03074801311291983
Menneskebiblioteket (2019) Om Menneskebiblioteket: Vision og mission. Lokaliseret 4.11.2019 http://menneskebiblioteket.dk/om-menneskebiblioteket/vision-og-mission/

Michnik, K. & Eriksson, C. (2014). Non-traditional library collections – in digital and other worlds. Interlending & Document Supply, 42(4), 165-170. DOI 10.1108/ILDS-09-2014-0043
Munk-Petersen, T. (2017). Hvad skal åben systue, lån af fiskegrej og babymassage på et bibliotek? Berlingske, 7.10.2017. Https://www.berlingske.dk/kultur/hvad-skal-aaben-systue-laan-af-fiskegrej-og-babymassage-paa-et-bibliotek
Nielsen, H.F. (2016). Kom og lån et stykke værktøj på biblioteket. Jyllands-Posten, 28.6.2016. Https://jyllands-posten.dk/kultur/ECE8807617/kom-og-laan-et-stykke-vaerktoej-paa-biblioteket/
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company. New York: Oxord University Press.
Odense Biblioteker og Borgerservice (2019). Lån bæredygtighed… På biblioteket. Lokaliseret 4.11.2019 https://www.odensebib.dk/baeredygtigtbibliotek
Polanyi, M. (1966). The Tacit Dimension. London: Routledge & Kegan Paul.
Retsinformation (2013). Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed. Https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/100
Ritzau (2017a). Regeringen vil stoppe bibliotekers udlån af bageudstyr. Jyllands-Posten, 2.9.2017. Https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9849234/regeringen-vil-stoppe-bibliotekers-udlaan-af-bageudstyr/
Ritzau (2017b). Biblioteker: Udlån af bageudstyr er helt minimalt. Jyllands-Posten, 7.9.2017 Https://jyllands-posten.dk/indland/ECE9849971/biblioteker-udlaan-af-bageudstyr-er-helt-minimalt/
Robinson, M. & Sheed, L. (Red.). (2017). Audio Recorders to Zucchini Seeds: Building a Library of Things. Californien: ABC-CLIO, LLC.
Skot-Hansen, D. (1999). Kultur til tiden – Strategier i den lokale kulturpolitik. Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift, 1(1999), 7-29.
Skot-Hansen, D. (2006). Biblioteket i kulturpolitikken – mellem instrumentel og ekspressiv logik. I Emerek, L., Rasmussen, C.H. & Skot-Hansen, D. (Red.), Folkebiblioteket som forvandlingsrum. Perspektiver på folkebiblioteket i kultur- og medielandskabet (s. 25-40). København: Danmarks Biblioteksforening.
Stensgaard, P. (2015). De overflødige. Weekendavisen, 4.9.2015.
Styrelsen for Bibliotek og Medier (2010). Folkebibliotekerne i videnssamfundet. Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet. København: Styrelsen for Biblioteker og Medier. Lokaliseret https://www.slks.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensamfundet/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pdf
Söderholm, J. (2016). Borrowing tools from the public library. Journal of Documentation, 72 (1), 140-155. doi:10.1108/JD-01-2015-0010
Söderholm, J. (2018). Tool lending librarianship. Journal of Librarianship and Information Science, 50(4), 374-385. doi:10.1177/0961000616666627
Söderholm, J. & Nolin, J. (2015). Collections Redux: The Public Library as a Place of Community Borrowing. Library Quarterly: Community, Policy, 85(3), 244-260. DOI 10.1086/681608
Thorsen, L. (1992). De danske folkebiblioteker 1940-1983. Ballerup: Dansk Bibliotekscenter.
Toft, E. (2017). Regeringen: Det offentlige skal holde sig fra træflis, mindfulness-kurser og udlån af bageudstyr. DR.dk, 7.9.2017. Https://www.dr.dk/nyheder/penge/regeringen-det-offentlige-skal-holde-sig-fra-traeflis-mindfulness-kurser-og-udlaan-af
Valby Bibliotek (2017) FrøLab afslutningsrapport. Lokaliseret 4.11.2019 http://projektbank.dk/frolab-et-bibliotek-med-jord-under-neglene
Winther, T.M. (2016). Biblioteker satser på ikkeboglig viden - snart kan man låne værktøj. Politiken, 28.6.2016. Https://politiken.dk/kultur/boger/art5627679/Biblioteker-satser-p%C3%A5-ikkeboglig-viden-snart-kan-man-l%C3%A5ne-v%C3%A6rkt%C3%B8j
Aarhus Bibliotekerne (2013). DYRK! Dit bibliotek. Lokaliseret 3.4.2020 https://www.aakb.dk/ombibliotekerne/projekter/afsluttede-projekter/dyrk-dit-bibliotek
Aarhus Bibliotekerne (2015). Man bliver glad af surdej! Lokaliseret 4.11.2019 https://www.aakb.dk/nyheder/inspiration/man-bliver-glad-af-surdej

Downloads

Published

2020-06-01

How to Cite

Thorsen, A. A. (2020). Udlån af erfaringer: alternative udlånsservices og samskabelse på biblioteket. Nordic Journal of Library and Information Studies, 1(1), 24–40. https://doi.org/10.7146/njlis.v1i1.120082