Kan opgaveark bygge bro mellem museum og skole?

  • Marianne Foss Mortensen

Resumé

Skoleelever er en vigtig del af museers målgruppe, men der er en kløft mellem skolelærere
som har behov for et dokumenterbart læringsudbytte for deres elever, og museer for hvem den frie
opdagelse og udforskning er kerneværdier. Kan opgaveark bygge bro over denne kløft? Her undersøges
tre udvalgte problemstillinger i forbindelse med design af opgaveark ved hjælp af en analyse af
et eksisterende opgaveark og en efterfølgende observation af brugen af det pågældende ark. Resultaterne,
som er et uddrag af en større undersøgelse, viser at omhyggeligt designede opgaveark kan
imødekomme både skolelæreres behov og museers identiteter. Projektet er beskrevet i sin helhed i
Mortensen & Smart (2007).

Publiceret
2017-01-25
Citation/Eksport
Mortensen, M. (2017). Kan opgaveark bygge bro mellem museum og skole?. MONA - Matematik- Og Naturfagsdidaktik, (1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mona/article/view/36583
Sektion
Artikler